Hyppää sisältöön

Talletussuojakorvaus tilille seitsemässä työpäivässä

Julkaisuajankohta 2.1.2020 10.12
Tiedote

Talletussuojakorvausten maksuaika lyhenee seitsemään työpäivään tämän vuoden alussa (1.1.2020) Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaisesti. Talletussuoja on Suomessa viranomaisen (Rahoitusvakausvirasto) ylläpitämä, talletuksia automaattisesti suojaava järjestelmä.

Lakisääteinen talletussuoja turvaa suomalaisissa pankeissa olevia talletuksia. Mikäli talletuspankki on asetettu konkurssiin tai pankilla on pysyviä maksuvaikeuksia, talletukset korvataan talletussuojarahaston varoista maksamalla tallettajalle talletussuojakorvaus tilisiirtona.

Rahoitusvakausvirasto on toteuttanut talletussuojan maksatusjärjestelmän uudistushankkeen, jolla on luotu tietoturvalliset ja automatisoidut prosessit sekä tarvittavat IT-järjestelmät talletuksia koskevaan tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten nopeaan maksatukseen korvaustilanteessa. Nopealla maksatuksella tarkoitetaan sitä, että Rahoitusvakausvirastolla on kyvykkyys suorittaa talletussuojakorvaukset tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa, kun virasto tehnyt päätöksen maksuvelvollisuuden alkamisesta.

Katso kuva: näin talletussuoja Suomessa toimii

Rahoitusvakausviraston maksatusjärjestelmän uudistus valmistui keväällä 2019. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa yksittäisten tallettajien suojaa korvaustilanteessa sekä edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta kriisitilanteessa.

Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivillä, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla. Talletussuojadirektiivi edellyttää seitsemän työpäivän maksuvalmiutta viimeistään vuonna 2024. Kansallisen lainsäädännön mukaisesti tallettajilla on kuitenkin oikeus saada talletussuojakorvaus seitsemässä työpäivässä jo 1.1.2020 alkaen.