Hoppa till innehåll

Förväntningar på bankernas avvecklingsbarhet – SRB öppnade en konsultation för bankerna

Utgivningsdatum 24.10.2019 12.16 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 12.39
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) öppnade den 23 oktober sin första konsultationsprocess. Bankernas och övriga intressenters synpunkter är ytterst viktiga för den fortsatta utvecklingen av resolutionsramverket. SRB har förbundit sig till att arrangera konsultationer och höranden för att öka genomskinligheten också i fortsättningen.

I dokumentet som nu är under konsultation beskriver SRB vad som förväntas av bankerna för att säkerställa att avveckling är möjlig. Förväntningarna skräddarsys bankspecifikt som en del av den årliga resolutionsplaneringscykeln. Om SRB fastställer att banken inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att infria de förväntningar som ställts på denna, kan SRB med sitt beslut kräva att banken undanröjer hindret inom utsatt tid. 

Verket för finansiell stabilitet anpassar SRB:s anvisningar på de banker som omfattas av verkets behörighet, dock med beaktande av proportionalitetsprincipen.  

Svarstiden för konsultationen slutade den 4 december.

Mer information (på engelska)

SRB launches public consultation on its "Expectations for Banks" 

SRB "Expectations for Banks" document

Survey: SRB public consultation on “Expectations for Banks”