Hoppa till innehåll

Värdepappersföretags kundmedel börjar omfattas av insättningsgarantin

22.3.2019 14.37 | Publicerad på svenska 27.3.2019 kl. 15.56
Pressmeddelande

Insättningsgarantins omfattning ändras genom en lagändring så att konton för kundmedel som tillhandahållare av investeringstjänster för i sitt namn i fortsättningen omfattas av insättningsgarantin. Ändringen förutsätter inga åtgärder från insättarnas sida.

Ändringen beror på att lagen om myndigheten för finansiell stabilitet har ändras så att undantagsbestämmelsen som gällde värdepappersföretags konton för kundmedel upphävdes den 20 mars 2019. Insättningar som värdepappersföretag gjort för egen räkning omfattas inte heller i fortsättningen av insättningsgarantin. 

Garantins omfattning är en fråga om arbetsfördelningen mellan två olika garantifonder, insättningsgarantifonden och ersättningsfonden för investerarskydd. Insättningsgarantifonden har inrättats för att skydda insättare och ersättningsfonden för investerarskydd för att skydda investerare. Ändringen innebär att i en eventuell ersättningssituation till följd av inlåningsbankens fallissemang får kunden ersättning för insättningar på konton för kundmedel som förs av tillhandahållare av investeringstjänster ur insättningsgarantifonden.

Läs mer om insättningsgarantin på Garanterade insättningar.


Aktuellt

SRB öppnade en konsultation om sin nya MREL-policy
Pressmeddelande 17.2.2020 15.32
Ändringar i de norska bankernas insättningsgaranti
Pressmeddelande 13.11.2018 15.13
Verkets infotillfälle 31.10.2018
Pressmeddelande 31.10.2018 16.52