Suunnittelun ja seurannan asiakirjat  

Rahoitusvakausvirasto toimii valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalalla ja käy ministeriön kanssa vuosittain tulosohjauskeskustelut. Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnittelu- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. 

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio.  

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Rahoitusvakausvirastosta ja viraston hallinnoimasta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahoitusvakausrahastosta laaditaan aina omat, erilliset tilinpäätökset. 

Lue lisää talletussuojarahastosta.

Lue lisää kriisinratkaisurahastosta.

Tulosohjausasiakirjat 

Suunnitelmat 

Rahoitusvakausviraston ja valtiovarainministeriön välinen tulossopimus 

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2023

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2022

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2021

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet. 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätökset 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätökset 

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Valtiovarainministeriön kannanotot tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto Rahoitusvakausviraston vuoden 2021 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto Rahoitusvakausviraston vuoden 2020 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto Rahoitusvakausviraston vuoden 2019 tilinpäätöksestä 

Valtiovarainministeriön kannanotto rahoitusvakausrahaston vuoden 2021 tilinpäätöksestä

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat 

Arvioinnit ja selvitykset 

VTV Jälkiseurantaraportti: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia 

Tutustu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin VTV:n sivuilla.

Tutustu muihin julkishallinnon asiakirjoihin Tutki hallintoa -sivustolla.