Hyppää sisältöön

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Rahoitusvakausvirasto toimii valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alalla. Virasto käy ministeriön kanssa tulosohjauskeskustelut vuosittain. Rahoitusvakausviraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Vuosina 2019 - 2020 viraston budjetissa painottuvat viraston toimintavarmuutta ja laatua parantavat tietojärjestelmäinvestoinnit ja henkilöstökulut. 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

RAHOITUSVAKAUSVIRASTON JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2020

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2019

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2018

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2017

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuosille 2016-2019

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖN KANNANOTOT VIRASTON TILINPÄÄTÖKSISTÄ

Ministeriö laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2019 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2018 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2017 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2016 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2015 tilinpäätöksestä