Suunnittelun ja seurannan asiakirjat  

Rahoitusvakausvirasto toimii valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalalla ja käy ministeriön kanssa vuosittain tulosohjauskeskustelut. Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnittelu- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. 

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio.  

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Rahoitusvakausvirastosta ja viraston hallinnoimasta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahoitusvakausrahastosta laaditaan aina omat, erilliset tilinpäätökset. 

Lue lisää talletussuojarahastosta.

Lue lisää kriisinratkaisurahastosta.

Tulosohjausasiakirjat 

Suunnitelmat 

Rahoitusvakausviraston ja valtiovarainministeriön välinen tulossopimus 

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. 

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2021

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2020

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2019

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet. 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätökset 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2020

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätökset 

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2020

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 

Valtiovarainministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä 

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2020 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2019 tilinpäätöksestä 

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2018 tilinpäätöksestä 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat 

Arvioinnit ja selvitykset 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2020: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia 

Tutustu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin VTV:n sivuilla.

Tutustu muihin julkishallinnon asiakirjoihin Tutki hallintoa -sivustolla.