Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in EU-stabilitetsavgifter för 121,9 miljoner euro år 2017

Utgivningsdatum 28.4.2017 14.49 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.11
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har räknat ut EU-stabilitetsavgifterna för år 2017. Verket för finansiell stabilitet skickar SRB:s beslut om stabilitetsavgifterna till de finländska kreditinstituten och samlar i år in 121,9 miljoner euro till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution fund, SRF). Beloppet är 10,3 miljoner euro (9,2 %) större än ifjol.

Med stöd av förordningen om en gemensam resolutionsmekanism EU 2014/806 (SRM-förordningen) är SRF:s målnivå under en inledande period på åtta år fram till år 2024 minst 1 procent av de ersättningsberättigade insättningarna i alla kreditinstitut som har verksamhetstillstånd i alla deltagande medlemsstater. På samma sätt som året innan har SRB beslutat använda en nivå på 1,05 procent av de ersättningsberättigade insättningarna vid beräkningen av stabilitetsavgiften för år 2017 för att säkerställa att målnivån uppnås inom fastställd tid.

Till de ökade stabilitetsavgifterna från året innan bidrog de justeringar enligt rådets genomförandeförordning EU 2015/81 som under den inledande perioden gjordes i beräkningen av stabiliseringsavgifterna och med stöd av vilka euroområdets gemensamma målnivå enligt SRM-förordningen viktades med 60 procent (2016: 40 %) och den nationella målnivån enligt BRR-direktivet med 40 procent (60 %) i beräkningen av stabilitetsavgiften år 2017. Även de strukturella förändringarna inom kreditinstitutssektorn i Finland ökade avgifternas belopp. Om man använder samma viktning som tillämpades förra året skulle stabilitetsavgifterna i år har varit 112,1 miljoner euro.
Insättningsbanker som betalt bankskatt åren 2013–2014 får även i år gottgörelse för sina stabilitetsavgifter.

På basis av genomförandeförordningen har resolutionsnämnden på samma sätt som ifjol beslutat minska det belopp som varje företag ska betala med en åttondedel av de stabilitetsavgifter som överförts till den gemensamma resolutionsfonden år 2015. Detta minskade avgifternas belopp med cirka 7 procent.
Verket för finansiell stabilitet samlar in EU-stabilitetsavgifterna före utgången av maj och överför dem till den gemensamma resolutionsfonden före utgången av juni.

Verket för finansiell stabilitet samlar år 2017 in cirka 11 000 euro i stabilitetsavgifter från de värdepappersföretag som utökar den nationella stabilitetsfonden.

Närmare upplysningar ger ekonom Riku Thilman (tfn 0295 253 542, riku.thilman(at)rvv.fi).