Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausvirasto kerää luottolaitoksilta 121,9 miljoonaa euroa EU-vakausmaksuja vuonna 2017

Julkaisuajankohta 28.4.2017 14.49 | Julkaistu suomeksi 23.9.2020 klo 14.11
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on laskenut EU-vakausmaksujen määrät vuodelle 2017. Rahoitusvakausvirasto toimittaa SRB:n päätökset vakausmaksuista suomalaisille luottolaitoksille ja kerää niiltä tänä vuonna yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution fund, SRF) 121,9 miljoonaa euroa. Määrä on 10,3 miljoonaa euroa (9,2 %) edellisvuotta enemmän.

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen EU 2014/806 (SRM-asetus) nojalla SRF:n tavoitetaso on kahdeksan vuotta kestävän alkuvaiheen päättyessä vuonna 2024 vähintään 1 prosentti kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden luottolaitosten korvattavien talletusten määrästä. Edellisvuoden tapaan SRB on päättänyt käyttää vuoden 2017 vakausmaksujen laskennassa 1,05 prosentin tasoa korvattavista talletuksista varmistaakseen tavoitetason saavuttamisen määräajassa.

Vakausmaksujen määrää kasvatti viime vuoteen verrattuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksen EU 2015/81 mukaiset vakausmaksujen laskentaan liittyvät alkuvaiheen mukautukset, joiden nojalla vuoden 2017 maksujen laskennassa painotettiin SRM-asetuksen mukaista euroalueen yhteistä tavoitetasoa 60 prosentilla (2016: 40 %) ja BRR-direktiivin mukaista kansallista tavoitetasoa 40 prosentilla (60 %). Myös Suomen luottolaitossektorin rakenteelliset muutokset nostivat maksujen määrää. Viime vuonna sovellettua painotusta käyttäen vakausmaksut olisivat tänä vuonna olleet 112,1 miljoonaa euroa.

Pankkiveroa vuosina 2013–2014 maksaneet talletuspankit saavat tänäkin vuonna hyvityksiä vakausmaksuista.
Täytäntöönpanoasetuksen perusteella SRB on päättänyt viime vuoden tavoin pienentää kunkin laitoksen maksettavaksi kohdistuvaa määrää kahdeksasosalla yhteiseen kriisinratkaisurahastoon siirretyistä vuoden 2015 vakausmaksusta. Tämä vähensi maksujen määrää noin 7 prosentilla.

Rahoitusvakausvirasto kerää EU-vakausmaksut toukokuun loppuun mennessä, ja siirtää ne kesäkuun loppuun mennessä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Kansallista vakausrahastoa kerryttäviltä sijoituspalveluyrityksiltä Rahoitusvakausvirasto kerää vuonna 2017 vakausmaksuina noin 11 000 euroa.

Lisätietoja asiassa antaa ekonomisti Riku Thilman (puh. 0295 253 542, riku.thilman(at)rvv.fi).