Hoppa till innehåll

Övergångstiden för Storbritanniens utträde ur EU samt Verket för finansiell stabilitets verksamhetsområde

Utgivningsdatum 31.1.2020 15.42 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.20
Pressmeddelande

Europaparlamentet och Storbritannien har godkänt Storbritanniens utträde ur EU (brexit) och avtalet om utträdet. Utträdesavtalet mellan parterna träder i kraft den 1 februari 2020 och där fastställs en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020.

Verket för finansiell stabilitet (verket) ansvarar för insättningsgarantin i Finland, som är en del av EU:s gemensamma resolutionsmekanism. Verket har intensivt följt Storbritanniens utträde ur EU inom ramen för verkets verksamhetsområde tillsammans med andra myndigheter och bankerna.

Genom utträdesavtalet avvecklas det samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett kontrollerat sätt. Enligt utträdesavtalet ska EU:s bestämmelser om resolution och insättningsgaranti iakttas under övergångstiden på samma sätt som tidigare i relationer mellan EU-länderna och Storbritannien. Efter övergångstiden blir Storbritannien ett s.k. tredjeland, så det nya förhållandet mellan EU och Storbritannien i resolutions- och insättningsgarantifrågor måste förhandlas fram och genomföras separat under övergångsperioden.

Det är skäl för bankerna att fortsätta att i behövlig mån förbereda sig på att MREL-skulder som emitterats enligt brittisk lagstiftning inte nödvändigtvis längre är MREL-kvalificerade efter övergångstiden utan ett avtalsvillkor som erkänner nedskrivning av skulder och ett juridiskt sakkunnigutlåtande som bestyrker det.

Inga brittiska banker har filialer i Finland, och brexit har således ingen direkt inverkan på insättningsgarantin för insättningar i Finland. Av de finländska bankerna är det bara Nordea som har en filial i Storbritannien och den fortsätter att omfattas av den finländska insättningsgarantin. Storbritannien förutsätter att filialer ska ansluta sig till det brittiska insättningsgarantisystemet. Det krävs inga åtgärder av insättaren för att insättningsgarantin ska förbli i kraft. 

Mer information:
överdirektör Tuija Taos (fö[email protected])
SRB:s pressmeddelande: UK withdrawal from the EU