Hyppää sisältöön

Britannian EU-eron siirtymäaika ja RVV:n toimiala

Julkaisuajankohta 31.1.2020 15.42
Tiedote

EU-parlamentti ja Britannia ovat hyväksyneet Britannian EU-eron (brexit) ja sitä koskevan erosopimuksen. Osapuolten välinen erosopimus tulee voimaan 1.2.2020 ja siinä määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta.

Rahoitusvakausvirasto (RVV) vastaa talletussuojasta Suomessa ja on osa EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia. RVV on seurannut tiiviisti Britannian EU-eroa toimialansa puitteissa yhdessä muiden viranomaisten sekä pankkien kanssa. 

Erosopimuksella puretaan hallitusti Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Erosopimuksen mukaan kriisinratkaisuun ja talletussuojaan liittyviä EU-säännöksiä noudatetaan siirtymäajalla entiseen tapaan EU-maiden ja Britannian välisissä suhteissa. Siirtymäajan jälkeen Britanniasta tulee ns. kolmasmaa, joten EU:n ja Britannian uusi suhde kriisinratkaisu- ja talletussuoja-asioissa on neuvoteltava ja saatettava voimaan erikseen siirtymäkauden aikana. 

Pankkien on syytä edelleen jatkaa tarvittavaa varautumista siihen, että Britannian lain alla liikkeeseen lasketut MREL-velat eivät siirtymäajan jälkeen enää välttämättä kelpaa MREL-vaateen kattamiseen ilman velkaleikkauksen täytäntöönpanon tunnustavaa sopimusehtoa ja sen vahvistavaa oikeudellista asiantuntijalausuntoa. 

Britannian pankeilla ei ole sivuliikkeitä Suomessa, eikä brexitillä siten ole suoraa vaikutusta Suomessa olevien talletusten talletussuojaan. Suomalaispankeista vain Nordealla on sivuliike Britanniassa, ja se säilyy Suomen talletussuojan piirissä. Britannia edellyttää, että sivuliikkeiden tulee liittyä Britannian talletussuojajärjestelmän piiriin. Talletussuojan voimassaolo ei vaadi tallettajalta toimia. 

Lisätietoja:

RVV ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])
SRB:n tiedote SRB statement: UK withdrawal from the EU