Hoppa till innehåll

EBAs mellanrapport till kommissionen om behoven att revidera MREL-kravet

Utgivningsdatum 20.7.2016 11.45 | Publicerad på svenska 21.7.2016 kl. 13.39
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten EBA har 19.7.2016 gett ut en mellanrapport om minimikravet för nedskrivningsbara skulder (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL).

Rapporten gäller revideringsbehovet av bestämmelserna om tillämpning av MREL-kravet, som EBA enligt återhämtnings- och resolutionsdirektivet (BRRD) ska lämna förslag om till kommissionen före utgången av oktober 2016. I artikel 45 i BRRD anges ett omfattande antal områden som ska undersökas. Mellanrapporten tar upp följande delområden:

  • Nämnaren vid beräkning av MREL-kravet 

  • Relationen mellan MREL-kravet och nuvarande myndighetskrav 

  • Kriterierna för medräkningsbara skulder för att uppfylla MREL 

  • Kalibrering av nivån på MREL-kravet 

  • Tillämpning av MREL-kravet på institut som hör till en grupp. 

Mellanrapporten finns att läsa på EBA:s hemsida. Det är möjligt att kommentera mellanrapporten till 30.8.2016.

EBA-arbetsgruppens slutliga rapport publiceras och lämnas till kommissionen före utgången av oktober. Med ledning av EBAs rapport lämnar kommissionen nödvändiga lagstiftningsförslag före utgången av 2016. 

Upplysningar: 

Aleksi Vänttinen (RVV:s representant i EBAs arbetsgrupp), telefon 0295 253 525.