Hyppää sisältöön

EBA:n väliraportti komissiolle MREL-vaateen uudistamistarpeista julkaistu

Julkaisuajankohta 20.7.2016 11.45
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 19.7.2016 alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaadetta (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) koskevan väliraportin.

Raportti liittyy MREL- vaateen soveltamista koskevien säännösten uudistamistarpeisiin, joista EBA:n on elvytys – ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) mukaan annettava komissiolle esitys kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. BRRD 45 artikla määrittelee kattavan joukon selvitettäviä kohteita, joista nyt julkaistu väliraportti sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

  • MREL- vaateen laskennassa käytettävä nimittäjä

  • MREL- vaateen ja nykyisten viranomaisvaateiden välinen suhde

  • Kriteerit velan lukemisesta MREL- kelpoisiin velkoihin

  • MREL- vaateen tason kalibrointi

  • MREL- vaateen soveltaminen ryhmään kuuluviin laitoksiin

Väliraportti on luettavissa EBA:n verkkopalvelusta. Väliraporttia on mahdollista kommentoida 30.8.2016 asti.

EBA:n työryhmän lopullinen raportti julkaistaan ja annetaan komissiolle lokakuun loppuun mennessä. Komissio antaa EBA:n raportin pohjalta tarvittavat lainsäädäntöehdotukset kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Aleksi Vänttinen (RVV:n edustaja EBA:n työryhmässä) p. 0295 253 525