Hyppää sisältöön

Talletussuoja

Talletussuoja turvaa nopeasti tallettajan talletustilillä olevia varoja talletuspankin ollessa maksukyvytön. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, mikä talletussuojajärjestelmä on, mitä se kattaa, miten se toimii ja miten tallettajan tulee toimia korvaustilanteessa.

Katso kuva: Näin talletussuoja Suomessa toimii

Talletussuojajärjestelmät on yhtenäistetty keskeisiltä osiltaan EU:n jäsenmaissa. Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivillä, joka on saatettu osaksi kansallista lakia Rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla.