Talletussuoja

Talletussuoja turvaa nopeasti tallettajan talletustilillä olevia varoja talletuspankin ollessa maksukyvytön. Mikäli talletuspankki on asetettu konkurssiin tai pankilla on pysyviä maksuvaikeuksia, talletukset korvataan talletussuojarahaston varoista maksamalla tallettajalle talletussuojakorvaus.

Talletussuoja on Suomessa viranomaisen (Rahoitusvakausvirasto) ylläpitämä, talletuksia automaattisesti suojaava järjestelmä. Lakisääteinen talletussuoja turvaa suomalaisissa pankeissa olevia talletuksia.

Katso kuva: Näin talletussuoja Suomessa toimii

Talletussuojajärjestelmät on yhtenäistetty keskeisiltä osiltaan EU:n jäsenmaissa. Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivillä, joka on saatettu osaksi kansallista lakia Rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla.

Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, mikä talletussuojajärjestelmä on, mitä se kattaa, miten se toimii ja miten tallettajan tulee toimia korvaustilanteessa.