Hyppää sisältöön

Talletussuoja

Talletussuoja turvaa tallettajan talletustilillä olevia varoja talletuspankin ollessa maksukyvytön. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, mikä talletussuojajärjestelmä on, miten se toimii ja miten tallettajan tulee toimia korvaustilanteessa.

Talletussuojajärjestelmät on yhtenäistetty keskeisiltä osiltaan EU:n jäsenmaissa. Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivillä, joka on saatettu osaksi kansallista lakia Rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla.