Hoppa till innehåll

Verket har uppdaterat sin MREL-linjepromemoria

Utgivningsdatum 16.2.2018 13.54 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.03
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har uppdaterat sin linjepromemoria som gäller minimikravet för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL). I den uppdaterade promemorian har man beaktat bland annat riktlinjerna i den promemoria som SRB publicerade i slutet av december (se verkets pressmeddelande på finska) samt gjort ändringar som motsvarar de ändringar som företagits i den nationella lagstifningen efter att den föregående promemorian publicerades. Verkets uppdaterade promemoria om de principer som ska iakttas vid tillämpning av MREL-regleringen hittas via den bifogade länken.

Ytterligare information ges av ledande krishanteringsexperten Reima Letto ([email protected]) och krishanteringsexperten Pekka Kainulainen ([email protected]).