Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitets organisation har förnyats från och med 1.3.2018

Utgivningsdatum 1.3.2018 17.51 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.03
Pressmeddelande

Reima Letto och Saija Kuivalainen nya enhetschefer

I samband med förändringen av verkets arbetsordning har två nya enheter etablerats: Enheten för krishantering och Enheten för administration och insättningsgaranti. Genom organisationsförändringen strävar vi till att bättre svara på de utmaningar som den ökade arbetsmängden, tillväxten i personalen och antalet samarbetspartner samt ledningsrelaterad arbete innebär.

Den ledande krishanteringsexperten Reima Letto har utnämnts till Enhetschef för krishantering och IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen har utnämnts till Enhetschef för administration och insättningsgaranti.

Verket för finansiell stabilitet ingår i gemensamma resolutionsmekanism