Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 127 miljoner euro till insättningsgarantifonden 2019

Utgivningsdatum 30.4.2019 14.05 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.39
Pressmeddelande

År 2019 samlar Verket för finansiell stabilitet in sammanlagt 127 miljoner euro av inlåningsbankerna i insättningsgarantiavgifter samt i insättningsgarantisystemets anslutningsavgift för en ny inlåningsbank. Avgifterna används för att bygga upp insättningsgarantifonden, vars uppgift är att trygga insättarnas tillgodohavanden i inlåningsbanker. Enligt lagstiftningen ska fonden byggas upp så att den 2024 täcker 0,8 procent av det sammanlagda beloppet av de garanterade insättningarna i inlåningsbanker som är verksamma i Finland.

 Insättningsgarantifondens målnivå 2024 är cirka 1,03 miljarder euro, och i den summan har man också beaktat effekterna av att Nordea i oktober 2018 flyttade sin hemort från Sverige till Finland. I egenskap av ny bank som omfattas av insättningsgarantisystemet betalar Nordea under de kommande åren den lagstadgade anslutningsavgiften, som är 0,8 procent av de garanterade insättningarna. Genom att samla in årliga insättningsgarantiavgifter samt anslutningsavgifter av instituteten byggs insättningsgarantifonden upp så att målnivån nås senast 2024.

Den svenska insättningsgarantimyndigheten har hösten 2018 i enlighet med EU:s insättningsgarantidirektiv överfört de insättningsgarantiavgifter som Nordea betalat till den svenska insättningsgarantifonden under de senaste 12 månaderna före flytten till den finska insättningsgarantifonden. Beloppet av insättningsgarantifondens kapital är för närvarande 274 miljoner euro. Efter att avgifterna för 2019 samlats in stiger kapitalet till cirka 401 miljoner euro.

Mer information: ekonom Riku Thilman (fö[email protected])