Hyppää sisältöön

Ilmoittajansuojelukanava käyttöön Rahoitusvakausvirastossa

Julkaisuajankohta 12.3.2024 11.13
Tiedote

Rahoitusvakausvirastossa on otettu käyttöön sisäinen ilmoittajansuojelukanava (whistleblowing-kanava). Sisäisen ilmoittajansuojelukanavan perustaminen on virastolle vapaaehtoista ja sen tarkoituksena on parantaa viraston sisäisen valvonnan edellytyksiä.

Ilmoittajansuojelukanavan päämääränä on taata, että henkilö, joka työtehtävissään havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi turvallisesti tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoittajansuojelu antaa suojan ilmoittajansuojelulaissa määriteltyjen väärinkäytösten ilmoittajalle.

Viraston ulkopuoliset tahot voivat jättää ilmoituksensa Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

llmoittajansuojelu perustuu Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien suojelusta annettuun lakiin (1171/2022) ja ilmoittajansuojeludirektiiviin (EU) 2019/1937.

Uutinen