Tuija Taos fortsätter som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet

6.2.2020 13.48 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har den 6 februari utnämnt juris kandidat Tuija Taos till tjänsten som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet (verket) för följande femåriga ämbetsperiod som börjar den 1 maj 2020. Taos har varit överdirektör för verket sedan 2015.

”Jag är verkligen glad att jag får fortsätta att arbeta tillsammans med verkets toppteam för att utveckla verksamheten, som redan fått god fart. En krissituation i vilken som helst finländsk bank måste kunna skötas trovärdigt och kostnadseffektivt så att kostnaderna för skattebetalarna minimeras och inlåningskunderna skyddas. I ledningen för verket stödjer jag även i fortsättningen en effektiv organisationskultur där vi arbetar tillsammans och eftersträvar samarbete med banker och andra intressentgrupper, under dialog och genom att utnyttja kompetensen inom våra nätverk”, säger Taos.

Överdirektören leder Verket för finansiell stabilitet samt ansvarar för att verket når sina mål och för att verksamheten utvecklas och är resultatrik. Verket för finansiell stabilitet är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde, som är nationell resolutionsmyndighet och nationell insättningsgarantimyndighet med uppgift att säkerställa finansmarknadens stabilitet.

Mer information: 

överdirektör Tuija Taos (fö[email protected])

FM pressmeddelande