Penningmedel på aktiesparkonton omfattas av insättningsgarantin

17.12.2019 8.52 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 14.10
Pressmeddelande

De nya aktiesparkontona tas i bruk den 1 januari 2020 och som bäst finns det kanske många som funderar på att öppna ett aktiesparkonto. Verket för finansiell stabilitet är ansvarig myndighet för insättningsgarantin i Finland och förklarar här mer ingående vilken del av sparmedlen enligt avtalet om aktiesparkonto som omfattas av insättningsgarantin.

Sparmedel som omfattas av avtalet om aktiesparkonto är både de pengar som spararen betalat in på aktiesparkontot och de investeringsobjekt som förvärvats för att placera medlen och avkastningen av investeringarna. De penningmedel som finns på aktiesparkontot omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin skyddar inte de investeringsobjekt som hör till sparmedlen enligt avtalet om aktiesparkonto.

Såväl banker som värdepappersföretag kan tillhandahålla sina kunders avtal om aktiesparkonto. Ett aktiesparkonto som är kopplat till avtalet om aktiesparkonto kan dock öppnas endast i en inlåningsbank. Penningmedlen på aktiesparkonton finns alltså på bankkonton och omfattas sålunda av insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarnas penningmedel på konton i inlåningsbanker i händelse av bankfallissemang. Maximibeloppet av insättningsgarantin är 100 000 euro. I detta belopp beaktas insättarens samtliga insättningar i samma bank, inklusive penningmedel på ett aktiesparkonto. Maximibeloppet av ersättningen påverkas däremot inte av aktierna, eftersom endast penningmedlen på kontot omfattas av garantin.

Vid värdepappersföretags fallissemang skyddas kundens fordringar på värdepappersföretaget av ersättningsfonden för investerarskydd. Det skydd som ersättningsfonden erbjuder avviker från insättningsgarantin. Ersättningsfondens investerarskydd är likadant i fråga om investeringstjänster som tillhandahålls i samband med avtal om aktiesparkonto som i fråga om andra investeringstjänster.

Du hittar mer information om insättningsgarantin på Verket för finansiell stabilitets webbplats. Mer information om det skydd som ersättningsfonden för investerarskydd erbjuder finns på ersättningsfondens webbplats