Odotukset laitosten purettavuudesta – EBA konsultaatio avattu

19.3.2021 11.07
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 17.3.2021 avannut konsultaation liittyen linjauksiin, joilla parannetaan kriisinratkaisuvälineiden piirissä olevien laitosten purettavuutta (engl. resolvability). Laitosten purettavuus ja tähän liittyvien esteiden poistaminen on kriisinratkaisusuunnittelutyön keskeinen tavoite. 

Uusien EBA-linjausten tavoitteena on koota yhteen ja viedä käytäntöön kansainvälisiä standardeja ja eurooppalaisten kriisinratkaisuviranomaisten kehittämiä käytäntöjä. Laitoksille suunnattuun julkiseen konsultaation voi osallistua EBA:n verkkosivujen kautta 17.6.2021 saakka.

Laitosten purettavuudella pyritään varmistamaan valitun kriisinratkaisustrategian tehokas ja hallittu täytäntöönpano kriisitilanteessa. Nyt konsultoitava EBA:n kokonaisuus kattaa sekä laitoksilta että viranomaisilta vaadittuja toimenpiteitä, joilla laitosten purettavuutta parannetaan ennakoivasti. Myös Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on tuonut esiin omat odotuksensa laitosten purettavuudesta ”Expectations for Banks”-asiakirjassaan.

Rahoitusvakausvirasto (RVV) arvioi purettavuutta osana laitoskohtaista kriisinratkaisusuunnittelua ja tukee osaltaan laitoksia purettavuuden esteiden poistamisessa. RVV kannustaa perehtymään EBA:n linjauksiin ja avoinna olevaan konsultaatioon. 

EBA arvioi, että lopullinen versio nyt konsultoitavana olevista linjauksista julkaistaan vuoden 2021 puolivälissä. Linjauksia on tarkoitus päivittää sitä mukaa kun purettavuuden aihekokonaisuus kehittyy kansainvälisesti sekä Euroopan unionin tasolla. Linjausten noudattamista tullaan vaatimaan sen piiriin kuuluvilta laitoksilta 2024 alkaen.

Konsultaatio EBA:n verkkosivuilla: EBA consults on its draft Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability 

Lisätietoa: kriisinratkaisuasiantuntija Anni-Mari Karvinen (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 

Kriisinratkaisu Tiedote