Hyppää sisältöön

EBA konsultaatio: Odotukset laitosten purettavuudesta

Julkaisuajankohta 19.3.2021 11.07
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) avasi 17.3.2021 konsultaation liittyen linjauksiin, joilla parannetaan kriisinratkaisuvälineiden piirissä olevien laitosten purettavuutta (engl. resolvability). Laitosten purettavuus ja tähän liittyvien esteiden poistaminen on kriisinratkaisusuunnittelutyön keskeinen tavoite. 

Uusien EBA-linjausten tavoitteena on koota yhteen ja viedä käytäntöön kansainvälisiä standardeja ja eurooppalaisten kriisinratkaisuviranomaisten kehittämiä käytäntöjä. Laitoksille suunnattu julkinen konsultaatio EBA:n verkkosivujen kautta päättyi 17.6.2021.

Laitosten purettavuudella pyritään varmistamaan valitun kriisinratkaisustrategian tehokas ja hallittu täytäntöönpano kriisitilanteessa. Konsultoitava EBA:n kokonaisuus kattaa sekä laitoksilta että viranomaisilta vaadittuja toimenpiteitä, joilla laitosten purettavuutta parannetaan ennakoivasti. Myös Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on tuonut esiin omat odotuksensa laitosten purettavuudesta ”Expectations for Banks”-asiakirjassaan.

Rahoitusvakausvirasto (RVV) arvioi purettavuutta osana laitoskohtaista kriisinratkaisusuunnittelua ja tukee osaltaan laitoksia purettavuuden esteiden poistamisessa. RVV kannustaa perehtymään EBA:n linjauksiin ja konsultaatioon. 

EBA arvioi, että lopullinen versio konsultoitavana olevista linjauksista julkaistaan vuoden 2021 puolivälissä. Linjauksia on tarkoitus päivittää sitä mukaa kun purettavuuden aihekokonaisuus kehittyy kansainvälisesti sekä Euroopan unionin tasolla. Linjausten noudattamista tullaan vaatimaan sen piiriin kuuluvilta laitoksilta 2024 alkaen.

Konsultaatio EBA:n verkkosivuilla: EBA consults on its draft Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability 

Lisätietoa: kriisinratkaisuasiantuntija Anni-Mari Karvinen (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 

Kriisinratkaisu Tiedote