Hoppa till innehåll

EBA:s ITS angående rapportering av MREL har publicerats

Utgivningsdatum 20.5.2021 15.13 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 16.28
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndighetens (EBA) slutliga tekniska genomförandestandarder (implementing technical standards, ITS) som gäller kraven på publicering av och myndighetsrapportering om MREL och TLAC har publicerats 12.5.2021. En länk till kommissionens genomförandeförordning som gäller denna myndighetsrapportering på EU-nivå finns i slutet av meddelandet. 

Rapporteringskravet träder i kraft för situationen 30.6.2021 och uppgifterna ska lämnas in till Verket för finansiell stabilitet senast 30.9.2021. Uppgifterna behöver inte lämnas in separat till Finansinspektionen. Rapporteringskravet gäller banker i Finland som har en resolutionsstrategi. 

Verket för finansiell stabilitet kommer att informera de LSI-banker som har en resolutionsstrategi genom att så fort som möjligt skicka begäran om uppgifter till de enskilda bankerna i anslutning till detta rapporteringskrav. 

Vid datainsamlingen på EU-nivå tillämpas EBA:s tekniska specifikationer, datainsamlingstabeller och övriga anvisningar. Rapporteringskravet har inkluderats i EBA:s reporting framework version 3.0, och det är fråga om datainsamling i XBRL-form. Som en del av det europeiska myndighetssamarbetet förmedlar Verket för finansiell stabilitet de insamlade uppgifterna till EU-myndigheterna (EBA och SRB) samt Finansinspektionen. 

EU-kommissionens genomförandeförordning 

EBA:s reporting framework version 3.0  

Mer information om ämnet fås via e-postadressen: tiedonkeruu(at)rvv.fi

MREL Meddelande Rapportering