Hyppää sisältöön

MREL-raportointia koskeva EBA:n ITS julkaistu

Julkaisuajankohta 20.5.2021 15.13
Tiedote

MREL- ja TLAC-vaateiden julkistamisvaatimuksia ja viranomaisraportointia koskevat lopulliset Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) tekniset täytäntöönpanostandardit (implementing technical standards, ITS) on julkaistu 12.5.2021. Tätä EU-tason viranomaisraportointia koskeva komission täytäntöönpanoasetus löytyy linkistä tiedotteen lopusta.

Raportointivaatimus astuu voimaan 30.6.2021 tilanteesta ja tietojen toimittamisen määräaika Rahoitusvakausvirastolle (RVV) on 30.9.2021. Tietoja ei tarvitse toimittaa erikseen Finanssivalvonnalle. Raportointivaatimus koskee Suomessa kriisinratkaisustrategian omaavia pankkeja.

RVV tulee informoimaan kriisinratkaisustrategian omaavia LSI-pankkeja pankkikohtaisilla tietopyynnöillä kyseiseen raportointivaatimukseen liittyen mahdollisimman nopeasti.

EU-tason tiedonkeruussa sovelletaan EBA:n laatimia teknisiä määrityksiä, tiedonkeruutaulukoita ja muuta ohjeistusta. Raportointivaatimus on sisällytetty EBA:n reporting framework 3.0 -versioon ja kyseessä on XBRL-muotoinen tiedonkeruu. Osana eurooppalaista viranomaisyhteistyötä RVV välittää keräämänsä tiedot EU-viranomaisille (EBA ja SRB) sekä Finanssivalvonnalle.

Lue lisää:

EU komission täytäntöönpanoasetus

EBA:n reporting framework 3.0 -versio 

Lisätietoa aihealueesta saa sähköpostiosoitteesta: tiedonkeruu(at)rvv.fi

MREL Raportointi Tiedote