Hoppa till innehåll

Ändringar i de norska bankernas insättningsgaranti

Utgivningsdatum 13.11.2018 15.13 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.45
Pressmeddelande


Det görs ändringar i lagstiftningen om de norska bankernas insättningsgaranti, vilka träder i kraft den 1 januari 2019.

Den viktigaste ändringen för de finländska kundernas del gäller insättningsgarantins maximibelopp. Maximibeloppet för insättningsgarantin i de inlåningsbanker som tillhandahåller gränsöverskridande banktjänster från Norge till EU-länderna (t.ex. Bank Norwegian och Instabank) sjunker i fråga om insättningar som görs i EU-länderna från 2 miljoner kronor till 100 000 euro. Tidsbundna insättningar omfattas emellertid av en övergångsbestämmelse, enligt vilken garantins nuvarande maximibelopp på två miljoner kronor gäller fram till insättningens förfallodag.

Närmare information finns i det norska insättningsgarantisystemets (Bankenes sikringsfond) meddelande (på engelska).