Tietoa Rahoitus­vakaus­virastosta

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on vuonna 2015 perustettu itsenäinen viranomainen, joka toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena. Viraston missiona on suojella tallettajia ja veronmaksajia pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta sekä ennaltaehkäistä rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta. 

RVV vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten sekä arvopaperikeskuksen kriisinratkaisuasioista. Viraston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu laatia ja ylläpitää laitosten kriisinratkaisusuunnitelmia, päättää vakavissa vaikeuksissa olevan laitoksen asettamisesta kriisihallintoon sekä käyttää kriisihallinnossa olevaan laitokseen tarvittavia kriisinratkaisuvälineitä.  

RVV vastaa myös talletussuojajärjestelmästä, mihin liittyen virasto hoitaa talletussuojajärjestelmälle kuuluvia tehtäviä ja hallinnoi Suomen kansallista talletussuojarahastoa. Talletussuoja turvaa tallettajien tilillä olevia varoja, jos pankki ajautuisi pysyvästi maksukyvyttömäksi. Korvaustilanteessa RVV maksaa pankin tallettajille talletussuojakorvaukset talletussuojarahaston varoista. 

RVV on osa eurooppalaista kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisista koostuvaa yhteistyöverkostoa. Kriisinratkaisuasioissa viraston emo-organisaatio on yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB), joka sijaitsee Brysselissä. Virasto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kotimaisten rahoitusvakaudesta vastaavien viranomaisten kanssa, erityisesti Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa.