Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Rahoitusvakausvirasto on mukana useissa eurooppalaisissa elimissä, jotka valmistelevat kriisinratkaisuun liittyviä säädöksiä, standardeita sekä suunnitelmia.

Keskeisin yhteistyöelin on kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB), jonka päätöksentekoon viraston ylijohtaja osallistuu. Viraston edustajien osallistuminen SRB:n komiteoihin ja niiden alla toimiviin työryhmiin on aktiivinen. SRB:n kunniahimoinen työsuunnitelma tuleville vuosille löytyy täältä

Virasto osallistuu myös Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) komiteoihin ja työryhmiin, jotka käsittelevät kriisinratkaisuun ja talletussuojaan liittyviä kysymyksiä.

Virasto on jäsen Suomessa toimivien, rajat ylittävien pankkiryhmien kriisinratkaisukollegioissa. Kollegioissa työstetään ryhmien kriisinratkaisusuunnitelmia ja alentamiskelpoisten velkojen vaatimusta sekä sovitaan kriisitilanteessa ryhmäkriisinratkaisukehyksestä, kriisiviestinnästä ja rahoitusjärjestelyiden mahdollisesta käytöstä. Kollegioihin osallistuvat viranomaiset pankin kotivaltiosta, pankin tytäryhtiöiden isäntävaltioista sekä merkittävien sivuliikkeiden isäntävaltioista. Kriisinratkaisuviranomaisten lisäksi kollegioihin osallistuvat pankkivalvonnasta vastaava viranomainen, toimivaltainen ministeriö, talletussuojasta vastaava viranomainen, EBA sekä keskuspankki valvojan kutsusta.

SRB

Plenary                                                                              jäsen, ylijohtaja Tuija Taos
varajäsen, kriisinratkaisuyksikön päällikkö Reima Letto
Resolution Committee kriisinratkaisuyksikön päällikkö  Reima Letto
Fund Committee  
- Contributions-kokoonpanossa kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski
- Investments-kokoonpanossa kriisinratkaisuasiantuntija Janne Kainu
Administration and Budget Committee                           talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö Saija Kuivalainen
Legal Network kriisinratkaisuasiantuntija Harri Hämäläinen
ICT Network tietojärjestelmäekonomisti Kari Hietaniemi                                               

EBA 

Resolution Committee                    

jäsen, ylijohtaja Tuija Taos
varajäsen, kriisinratkaisuyksikön päällikkö Reima Letto   

Subgroup on Resolution Planning Preparedness kriisinratkaisuasiantuntija Maiju Harava
Subgroup on Resolution Execution kriisinratkaisuasiantuntija Tuija Hartikainen

 

Linkit: 

SRB:n vuosikertomus 2018

EBA:n vuosikertomus 2018