Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Rahoitusvakausvirasto on mukana useissa eurooppalaisissa elimissä, jotka valmistelevat kriisinratkaisuun liittyviä säädöksiä, standardeita sekä suunnitelmia.

Keskeisin yhteistyöelin on kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB), jonka päätöksentekoon viraston ylijohtaja osallistuu. Viraston edustajien osallistuminen SRB:n komiteoihin ja niiden alla toimiviin työryhmiin on aktiivinen. SRB:n kunniahimoinen työsuunnitelma tuleville vuosille löytyy täältä.

Virasto osallistuu myös Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) komiteoihin ja työryhmiin, jotka käsittelevät kriisinratkaisuun ja talletussuojaan liittyviä kysymyksiä.

Virasto on jäsen Suomessa toimivien, rajat ylittävien pankkiryhmien kriisinratkaisukollegioissa. Kollegioissa työstetään ryhmien kriisinratkaisusuunnitelmia ja alentamiskelpoisten velkojen vaatimusta sekä sovitaan kriisitilanteessa ryhmäkriisinratkaisukehyksestä, kriisiviestinnästä ja rahoitusjärjestelyiden mahdollisesta käytöstä. Kollegioihin osallistuvat viranomaiset pankin kotivaltiosta, pankin tytäryhtiöiden isäntävaltioista sekä merkittävien sivuliikkeiden isäntävaltioista. Kriisinratkaisuviranomaisten lisäksi kollegioihin osallistuvat pankkivalvonnasta vastaava viranomainen, toimivaltainen ministeriö, talletussuojasta vastaava viranomainen, EBA sekä keskuspankki valvojan kutsusta.

SRB

Plenary                                                                              ylijohtaja Tuija Taos,
varajäsen Reima Letto
Resolution Committee
johtava kriisinratkaisuasiantuntija Reima Letto
kriisinratkaisuasiantuntija Hanna Westman                                                                                                                                                                     
Fund Committee  
- Contributions -kokoonpanossa ekonomisti Riku Thilman
- Investments -kokoonpanossa kriisinratkaisuasiantuntija Janne Kainu
Administration and Budget Committee             
                  
hallinnollinen lakimies Linda Kanniainen
Legal Network kriisinratkaisuasiantuntija Tuija Hartikainen
ICT Network talletussuoja-asiantuntija, IT-projektipäällikkö Saija Kuivalainen

 

EBA 

Resolution Committee                    

ylijohtaja Tuija Taos,
varajäsen Reima Letto   

Subgroup on Crisis Management kriisinratkaisuasiantuntija Harri Hämäläinen