Rahoitus­vakaus­virasto

Suojelemme tallettajia ja veron­maksajia pankki­kriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta. Ennalta­ehkäisemme rahoitus­kriisejä ja edistämme sijoittajan­vastuuta osana eurooppalaista yhteistyö­verkostoa. Yllä­pidämme ja kehitämme huolto­varmuus­tili­järjestelmää, joka osaltaan turvaa päivittäis­maksamisen jatkuvuutta. Vastaamme talletus­suojasta Suomessa.