Rahoitus­vakaus­virasto

Suojelemme tallettajia ja veronmaksajia pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta. Ennalta­ehkäisemme rahoitus­kriisejä ja edistämme sijoittajan­vastuuta osana eurooppalaista yhteis­työverkostoa. Vastaamme talletus­suojasta Suomessa.