Hyppää sisältöön

Kriisinratkaisurahasto

Kriisinratkaisurahastoa voidaan käyttää osana kotimaisten sijoituspalveluyritysten ja ETA-alueen ulkopuolisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevien sivuliikkeiden kriisinratkaisun rahoitusta. Kotimaista kriisinratkaisurahastoa kartutetaan näiden toimijoiden maksamilla vakausmaksuilla. Kotimaisilta luottolaitoksilta kerättävät vakausmaksut puolestaan siirretään vuosittain yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

 

Vakausmaksut

Vakausmaksuilla kartutetaan kriisinratkaisurahastoa. Maksuvelvollisia ovat kaikki luottolaitokset sekä ne sijoituspalveluyritykset, jotka kuuluvat kriisinratkaisulainsäädännön soveltamisalaan. Maksut määräytyvät kunkin maksuvelvollisen koon sekä sen liiketoiminnan sisältämien riskien mukaan. Jos maksuvelvollisen riskien taso on erittäin matala, riskit voivat laskea vakausmaksun määrän enimmillään 0,8 -kertaiseksi kokoon perustuvan maksun määrästä. Jos taas toiminnan katsotaan sisältävän paljon riskejä suhteessa muihin toimijoihin, maksu voi nousta 1,5 –kertaiseksi kokoon perustuvaan maksuun nähden. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi pienille toimijoille määrätään kertaluonteinen maksu.

Vuodesta 2016 alkaen luottolaitosten vakausmaksut määräytyvät pankkiunionin tasolla ja ne laskee SRB (Single Resolution Board). Rahoitusvakausvirasto kerää laitoksilta maksujen määrittämiseen tarvittavat tilastotiedot tammikuun loppuun mennessä. Tieto vakausmaksun määrästä toimitetaan maksuvelvolliselle huhtikuun loppuun mennessä ja maksujen eräpäivä on toukokuun lopussa.

Pankkiunionissa siirrytään asteittain yhteiseen kriisinratkaisurahaston tavoitetasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaistoimijoilta vuosittain kerättävien vakausmaksujen määrä riippuu kasvavassa määrin korvattavien talletusten määrästä koko pankkiunionissa, ei vain Suomessa. On huomattava, että vuodesta 2016 lähtien kunkin suomalaisen luottolaitoksen riskien taso määräytyy suhteessa kaikkiin pankkiunioissa toimiviin pankkeihin.

Sijoituspalveluyritysten vakausmaksut määräytyvät kansallisesti jatkossakin ja ne laskee Rahoitusvakausvirasto.