Päivittäismaksaminen vakavissa häiriötilanteissa

Rahoitusmarkkinoiden vakaa ja häiriötön toiminta on edellytys yhteiskunnan toimivuudelle. Keskeisiä rahoitusmarkkinapalveluja tarjoaville yrityksille on asetettu varautumisvelvollisuus, jolla toimijat varautuvat vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Maksuliikenteen ja infrastruktuurin toiminta on kuitenkin riippuvainen myös sellaisista tekijöistä, jotka eivät ole täysin Suomessa toimivien yritysten vaikutuspiirissä.

Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn lisäämiseksi päivittäismaksamiselle on luotu varajärjestelyt. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten maksupalveluiden turvaamiseksi Rahoitusvakausvirasto ylläpitää huoltovarmuustilijärjestelmää, joka muodostuu huoltovarmuustilipalvelusta ja korttimaksamisen huoltovarmuuspalvelusta. Päivittäismaksamisen varajärjestelyihin kuuluu lisäksi pankkien välisen maksuliikenteen turvaaminen, josta vastaa Suomen Pankki.

Huoltovarmuustilijärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön valtioneuvoston päätöksellä tilanteessa, jossa pankki ei kykene käyttämään keskeisten maksupalveluiden edellyttämiä järjestelmiään vakavan häiriötilanteen tai poikkeusolojen vuoksi.

Huoltovarmuustilijärjestelmällä turvataan pankkien asiakkaille mahdollisuus:

  • tehdä tilisiirtoja omalta pankkitililtään ja vastaanottaa maksuja tililleen,
  • maksaa debit-korteilla ja
  • nostaa käteistä.

Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpito on Rahoitusvakausviraston lakisääteinen tehtävä ja järjestelmän ylläpitokustannukset katetaan Rahoitusvakausviraston muiden toimintamenojen tavoin laitoksilta perittävillä hallintomaksuilla. Jos huoltovarmuustilijärjestelmä otettaisiin käyttöön, vastaisi järjestelmän käytöstä syntyneistä kustannuksista kukin huoltovarmuustilijärjestelmää käyttävä pankki omalta osaltaan.

Laki eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla