Suojatut talletukset

Talletus

Vain talletuspankilla on oikeus ottaa vastaan talletuksia. Talletuspankit informoivat tallettajia vuosittain talletussuojasta. Lain mukaan talletukseksi saa nimittää vain talletuspankin tarjoamaa talletustuotetta. Talletus on vakioehtojen mukainen tallettajan nimellä pankin järjestelmiin avattu pankkitili (avistatili) tai määräaikaistili (määräaikaistalletus). Ainoastaan talletuksilla on niiden turvallisuutta lisäävä talletussuoja.

Talletuksen tunnusmerkkeihin kuuluu esimerkiksi, että olet saanut pankiltasi talletustiliä koskevan tilisopimuksen sekä talletustilien yleiset ehdot. Talletussuojan piiriin kuuluvia talletuksia ovat muun muassa ASP-tilit, PS-tilit ja esimerkiksi asianajotoiminnassa tai sijoituspalvelutoiminnassa käytetyt asiakasvaratilit. Talletussuoja on voimassa tilin mahdollisesta valuuttamääräisyydestä huolimatta. Tilimuodot, jotka ovat luonteeltaan sijoituksia, eivät kuulu talletussuojan piiriin.

Sijoitussidonnaiset talletukset

Talletussuojaa ei ole tarkoitettu riskillisten sijoitusten suojaamiseen. Lisäksi talletuksen koron tulee olla helposti etukäteen laskettavissa. Tästä syystä sijoitussidonnaisen talletuksen talletussuoja voi olla rajoitettu.

Sijoitussidonnainen talletus tarkoittaa talletustuotetta, jonka korko (ajan kulumisen asemesta) on kokonaan tai osittain sidottu kohde-etuuteen, tyypillisesti osakekorin, kehitykseen. Lisäkorko tarkoittaa korkoa tai tuottoa, joka ei ole sidottu ajan kulumiseen, vaan kohde-etuuden (kuten esimerkiksi osakekorin arvo) kehitykseen. Takuukorko tarkoittaa korkoa, joka on sidottu ajan kulumiseen.

Sijoitussidonnaisen talletuksen pääoma ja takuukorko kuuluvat talletussuojan piiriin. Sijoitussidonnaisen talletuksen lisäkorko ei kuitenkaan kuulu talletussuojan piiriin.

Talletussuojan ulkopuolelle jäävät tilit

Rahamarkkinainstrumentit

Rahamarkkinainstrumentit eivät kuulu talletussuojan piiriin. Rahamarkkinainstrumentteja ovat mm. pankin liikkeeseen laskema sijoitustodistus sekä nk. rahamarkkinasijoitus. Rahamarkkinasijoitusta nimitetään toisinaan virheellisesti rahamarkkinatalletukseksi. Rahamarkkinasijoitus kuitenkin eroaa talletuksesta esimerkiksi siinä, että rahamarkkinasijoitusta eivät koske tilisopimus ja -ehdot, vaan rahamarkkinasijoituksesta annetaan asiakkaalle ainoastaan nk. vahvistus.