Kriisinratkaisurahaston varojen käyttäminen 

Yhteinen kriisinratkaisurahasto (SRF) on tärkeä osa uskottavaa kriisinratkaisukehikkoa. Se varmistaa, että kriisinratkaisukeinoilla on tarpeeksi rahoitusta toimiakseen. Pankkiunionin yhteinen rahasto varmistaa myös sen, että kriisinratkaisukeinojen toimivuus ei riipu siitä, mikä on kriisiytyneen laitoksen kotimaa.

Yhteistä kriisinratkaisurahastoa voidaan käyttää kriisinratkaisuvälineiden tukena alla kuvatuin tavoin. 

Liiketoiminnan luovutuksessa: 

 • takaus ostajalle 
 • laina ostajalle.

Väliaikaisen laitoksen tukemisessa: 

 • takaus 
 • laina 
 • pääomasijoitus. 

Omaisuudenhoitoyhtiön tukemisessa: 

 • takaus 
 • laina 
 • pääomasijoitus. 

Tuki kriisiytyneelle laitokselle: 

 • takaus 
 • laina 
 • omaisuuserien osto. 

Bail-in-välineen käytön yhteydessä:  

Jos kriisinratkaisuvälineeksi valitaan velkojen arvonalentaminen ja muuntaminen (bail-in), voi yhteistä kriisinratkaisurahastoa käyttää korvausten maksuun osakkeenomistajille tai velkojille, jos niille aiheutuvat tappiot ovat suurempia kuin normaalissa maksukyvyttömyystilanteessa syntyvät tappiot. Lisäksi rahastoa voi bail-in-välineen käytön yhteydessä käyttää pääomasijoitukseen, mutta tiukoin ehdoin. Erityisesti jos tietyt velkojat päätetään rajata velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle, voidaan kriisiytyneeseen laitokseen tehdä pääomasijoitus tiettyjen velkojien saatavien alaskirjauksen tai muuntamisen sijaan enintään viideksi (5) vuodeksi. 

Pääomasijoitus voidaan tehdä vain, kun sen molemmat ehdot täyttyvät:  

 • Osakkeenomistajat ja velkojen omistajat ovat suorittaneet rahoitusosuuden tappioiden kattamiseksi määrän, joka on vähintään kahdeksan prosenttia (8 %) kriisiytyneen laitoksen velkojen kokonaismäärästä. 
 • Kriisinratkaisurahaston rahoitusosuus ei ylitä viittä prosenttia (5 %) kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen velkojen kokonaismäärästä. 

Siirtymäkauden aikana, eli vuoden 2023 loppuun saakka, yhteiseen kriisinratkaisurahastoon kerrytetyt varat on lokeroitu kansallisiin rahasto-osuuksiin niin, että yhdistetty ja kaikkien maiden käytettävissä olevien varojen osuus kasvaa vuosi vuodelta porrastetusti. Vuoden 2024 jälkeen kansallisia rahasto-osuuksia ei enää ole. 

Yhteiselle kriisinratkaisurahastolle on tulossa yhteinen varautumisjärjestely viimeistään vuoden 2023 lopussa. Yhteinen varautumisjärjestely kaksinkertaistaa kriisiratkaisun yhteydessä käytettävissä olevien varojen määrän. Se helpottaa kriisinratkaisuvälineiden soveltamista. Yhteisestä varautumisjärjestelystä syntyvä laina maksetaan takaisin pankkialalta kerättävin vakausmaksuin.

Lue lisää kriisinratkaisuvälineistä