Talletussuojarahasto turvaa talletukset

Talletussuojarahaston käyttötilanteet ja koko 

Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata tallettajien varoja tilanteessa, jossa pankki on maksukyvytön. Rahastoa kartutetaan pankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla.

Talletussuojarahastoa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Talletussuojakorvausten maksamiseen tallettajille.

  • ​Sellaisen järjestelyn rahoittamiseen, jolla maksukyvyttömyysmenettelyssä olevan talletuspankin talletukset siirretään toisen talletuspankin vastattavaksi.

  • Talletuspankin kriisinratkaisun rahoittamiseen silloin, jos pankin velkojen arvonalentaminen ja muuntaminen (ns. bail-in) vaikuttaisi korvattaviin talletuksiin. 

Talletussuojarahastoa alettiin kartuttaa kesällä 2015. Rahaston tavoitetaso on 0,8 prosenttia korvattavista talletuksista, mikä vuoden 2022 lopun tiedoin vastaa noin 1,2 miljardia euroa. Tavoitetaso tulee saavuttaa heinäkuuhun 2024 mennessä. Talletussuojarahaston koko vuoden 2023 talletussuojamaksujen jälkeen on noin 1 071 miljoonaa euroa.

Talletussuojarahaston varojen ja tavoitetason sekä korvattavien talletusten määrän kehitys vuosina 2015–2023 sekä arvioitu kehitys vuodelle 2024. Kaavion keskeiset tiedot löytyvät tekstistä.

Kuva: Talletussuojarahaston tavoitetaso 

Rahoitusvakausvirasto raportoi vuosittain Euroopan pankkiviranomaiselle (European Banking Authority, EBA) tiedot korvattavien talletusten määrästä ja talletussuojarahaston käytettävissä olevista varoista. EBA julkaisee kaikkien EU-maiden talletussuojajärjestelmien tiedot verkkosivuillaan (Deposit Guarantee Schemes Data). 

Talletussuojarahastoa hallinnoi Rahoitusvakausvirasto  

Talletussuojarahasto on Suomessa osa Rahoitusvakausviraston hallinnoimaa rahoitusvakausrahastoa, joka koostuu kahdesta erillisestä rahastosta: talletussuojarahastosta ja kriisinratkaisurahastosta. Rahoitusvakausrahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.

Lue lisää kansallisesta kriisinratkaisurahastosta

Rahoitusvakausrahastolla on virastosta erillinen valtiovarainministeriön nimittämä hallitus, joka päättää rahaston riskienhallinnasta ja sijoitussuunnitelmista sekä ohjaa varojen sijoittamista. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle on nimetty varajäsen.

Lainsäädäntö velvoittaa sijoittamaan talletussuojarahaston varat turvaavalla tavalla sekä huolehtimaan talletussuojarahaston maksuvalmiudesta unohtamatta rahaston tuottoa ja sijoitusten hajauttamista.

Talletussuojarahastoa kartutetaan talletussuojamaksuilla 

Talletussuojarahastoa kartutetaan talletuspankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla, jotka määräytyvät kunkin pankin korvattavien talletusten määrän sekä pankin riskitason perusteella. Talletussuojamaksut kerätään vuosittain siten, että maksujen eräpäivä on kesäkuun lopussa.

Talletussuojan lisärahoitusjärjestelyt  

Mikäli talletussuojarahastoon ennakkoon kartutetut varat eivät riitä korvausten maksamiseen, voi Rahoitusvakausvirasto velvoittaa talletuspankit maksamaan ylimääräisiä vuotuisia talletussuojamaksuja tai lainaamaan varoja rahastolle. Ylimääräinen vuotuinen talletussuojamaksu voi olla enintään 0,5 prosenttia talletuspankin korvattavista talletuksista. Lainojen ehdoista määrätään valtiovarainministeriön asetuksella. 

Talletussuojarahastolla on pankin maksukyvyttömyystilanteessa käytettävissään myös puskurirahastona toimivan vanhan talletussuojarahaston eli VTS-Rahaston varat. Jos talletussuojarahaston varat eivät riitä talletussuojakorvausten maksamiseen tai muiden talletussuojarahaston velvoitteiden kattamiseen, Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa VTS-Rahaston siirtämään varoja talletussuojarahastoon. VTS-Rahastoa hallinnoidaan Finanssiala ry:n yhteydessä ja se oli vuoden 2022 lopussa kooltaan 508 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvät hyödylliset linkit: