Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavia periaatteita ovat lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys. Tietoa tietosuojasta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Rahoitusvakausvirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssään voimassa olevaa sääntelyä. Tietojen käsittely on suunnitelmallista, asianmukaista ja siinä huomioidaan rekisteröidyn oikeudet.

Seloste henkilötietojen käsittelystä viraston rekrytoinnissa
Seloste henkilötietojen käsittelystä viraston asioinnissa


Lisätietoja antaa viraston tietosuojavastaava, asiakirjahallinnon asiantuntija Tanja Jyrkönen, p. 0295 253 513, [email protected]