TIETOSUOJA

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavia periaatteita ovat lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys. Rahoitusvakausvirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssään voimassa olevaa sääntelyä. Tietojen käsittely on suunnitelmallista, asianmukaista ja siinä huomioidaan rekisteröidyn oikeudet.

Seloste henkilötietojen käsittelystä viraston rekrytoinnissa

Seloste henkilötietojen käsittelystä viraston asioinnissa


Tietoa tietosuojasta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Lisätietoja antaa viraston tietosuojavastaava, asiakirjahallinnon asiantuntija Tanja Jyrkönen, p. 0295 253 513, etunimi.sukunimi@rvv.fi.