Keitä raportointivaatimukset koskevat?

Raportointivaatimukset koskevat suomalaisia luottolaitoksia ja ETA-maiden luottolaitosten Suomessa toimivia merkittäviä sivuliikkeitä.

Rahoitusvakausvirasto ja raportointivelvolliset tekevät tiivistä yhteistyötä raportoinnin kehittämiseksi ja laitosten raportointivalmiuden ylläpitämiseksi.

Mitä raportointivelvollisen pitää raportoida?

Laitosten on toimitettava Rahoitusvakausvirastolle huoltovarmuustilijärjestelmän käyttöönottoon ja toimintaan liittyvät välttämättömät tiedot. Tiedot on toimitettava ajantasaisina ja Rahoitusvakausviraston raportointiohjeiden mukaisesti.

Raportointivelvollisen laitoksen on raportoitava tietoja tallettajista ja talletustileistä, maksukorteista ja niiden haltijoista sekä muista välttämättömistä maksupalveluiden toteuttamiseen liittyvistä tiedoista. Raportoinnissa hyödynnetään tallettaja- ja tilitietojen osalta samoja raportointivaatimuksia kuin talletussuojaan liittyvässä raportoinnissa.

Laitosten viranomaisraportoinnista vastaavat asiantuntijat voivat olla sähköpostitse yhteydessä maksukortteja koskevaan tiedonkeruuseen liittyvissä asioissa maksukortit(at)rvv.fi ja tallettaja- ja tilitietojen tiedonkeruuseen liittyvissä asioissa talletussuoja(at)rvv.fi.