Töissä meillä

"Rahoitusvakausvirasto on näköalapaikka pankkiunionin toimintaan." 

Olemme itsenäinen valtion virasto. Missiomme on suojella tallettajia ja veronmaksajia pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta sekä ennaltaehkäistä rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta. Vastaamme myös talletussuojasta Suomessa. 

Voimme tarjota työntekijöillemme yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä asiantuntijatehtäviä. Virastomme on näköalapaikka pankkiunionin toisen pilarin eli vuonna 2015 käynnistyneen yhteisen kriisinratkaisumekanismin toimintaan.

Meillä työskentelee ylijohtajan lisäksi 26 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä virkasuhteessa. Naisten osuus koko henkilöstöstä on hieman yli puolet. Valtaosa asiantuntijoistamme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Yleisimpiä taustoja ovat kaupallisen alan, oikeustieteiden sekä yhteiskunnallisten alojen opinnot.

Hoidamme vaativia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä. Tehtävät vaihtelevat ja sisältävät viraston vastuualueeseen kuuluvaa kriisinratkaisusuunnittelua ja analyysityötä, talletussuojajärjestelmän kehittämistä, monipuolisesti kansainvälistä yhteistyötä  ja vaikuttamista.  

Työssämme painottuu kansainvälinen toiminta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tämä näkyy tiiviinä yhteistyönä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (Single Resolution Board, SRB) kanssa sen täysistunnossa, komiteoissa ja työryhmissä sekä sen asettamissa sisäisissä kriisinratkaisutiimeissä, joissa valmistellaan yksittäisiä laitoksia koskevia asioita. Toimimme aktiivisesti myös Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) työryhmissä ja komiteoissa. 

Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi teemme tiiviisti yhteistyötä kotimaisten toimijoiden, kuten Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa sekä toimivaltaamme kuuluvien pankkien, sijoituspalveluyritysten ja arvopaperikeskuksen kanssa.  

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja panostamme henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin. Koulutamme henkilökuntaamme ja pidämme esimerkiksi sisäisiä opintopiirejä mielenkiintoisista aiheista.
 
Työyhteisömme on tiivis ja tuemme ja kannustamme toisiamme päivittäin. Jaamme yhteiset arvot ja kehitämme yhdessä toimintaamme.  

Hallinnonalamme neuvotteluviranomaisena toimii valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö julkaisee Rahoitusvakausvirastoa koskevat virkaehtosopimusasiakirjat verkkosivuillaan. 

RVV:n arvot ovat olemme vastuullinen ja rohkea asiantuntija; yhdessä rakennamme, toimimme ja onnistumme; olemme avoimia uuden oppimiselle ja kehittämiselle; ja yksilöä arvostava, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö on vahvuutemme.

Kuva: Rahoitusvakausviraston yhteiset arvot.

Avoimet työpaikat 

Rahoitusvakausviraston avoimet työpaikat löytyvät valtiolle.fi-palvelusta