Töissä meillä

"Rahoitusvakausvirasto on näköalapaikka pankkiunionin toimintaan." 

Olemme itsenäinen valtion virasto. Missiomme on suojella tallettajia ja veronmaksajia pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta sekä ennaltaehkäistä rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta. Vastaamme myös talletussuojasta Suomessa. 

Voimme tarjota työntekijöillemme yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä asiantuntijatehtäviä. Virastomme on näköalapaikka pankkiunionin toisen pilarin eli vuonna 2015 käynnistyneen yhteisen kriisinratkaisumekanismin toimintaan.

Meillä työskentelee ylijohtajan lisäksi 21 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä virkasuhteessa. Naisten osuus koko henkilöstöstä on hieman yli puolet. Valtaosa asiantuntijoistamme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Yleisimpiä taustoja ovat kaupallisen alan, oikeustieteiden sekä yhteiskunnallisten alojen opinnot.

Hoidamme vaativia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä. Tehtävät vaihtelevat ja sisältävät viraston vastuualueeseen kuuluvaa kriisinratkaisusuunnittelua ja analyysityötä, talletussuojajärjestelmän kehittämistä, monipuolisesti kansainvälistä yhteistyötä  ja vaikuttamista.  

Työssämme painottuu kansainvälinen toiminta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tämä näkyy tiiviinä yhteistyönä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) kanssa sen täysistunnossa, komiteoissa ja työryhmissä sekä sen asettamissa sisäisissä kriisinratkaisutiimeissä, joissa valmistellaan yksittäisiä laitoksia koskevia asioita. Toimimme aktiivisesti myös Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) työryhmissä ja komiteoissa. Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi teemme tiiviisti yhteistyötä kotimaisten toimijoiden, kuten Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa sekä toimivaltaamme kuuluvien pankkien, sijoituspalveluyritysten ja arvopaperikeskuksen kanssa.  

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja panostamme henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin. Koulutamme henkilökuntaamme ja pidämme esimerkiksi sisäisiä opintopiirejä mielenkiintoisista aiheista.
 
Työyhteisömme on tiivis ja tuemme ja kannustamme toisiamme päivittäin. Jaamme yhteiset arvot ja kehitämme yhdessä toimintaamme.  

Hallinnonalamme neuvotteluviranomaisena toimii valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö julkaisee Rahoitusvakausvirastoa koskevat virkaehtosopimusasiakirjat verkkosivuillaan. 

Arvomme

  • Olemme vastuullinen ja rohkea asiantuntija, joka yhdessä rakentaa, toimii ja onnistuu. Olemme aina avoimia uuden oppimiselle ja toimintamme jatkuvalle kehittämiselle. 
  • Toimintamme perustuu vankkaan asiantuntijuuteen sekä jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen. Osaamisellamme turvaamme rahoitusmarkkinoiden vakautta. 
  • Ymmärrämme toimintaympäristömme kehitystä. Tuotamme tietoa ja tarjoamme rohkeasti ratkaisuja haasteellisiin kysymyksiin. Osallistumme näkemyksellisesti julkiseen keskusteluun. 
  • Toimintamme on ennakoitavaa ja läpinäkyvää kaikille osapuolille. Olemme vastuullinen ja luotettava yhteistyökumppani verkostossamme. 
  • Onnistuneen toimintamme takana on vahva ja tiivis työyhteisö, jossa tuemme toisiamme ja työskentelemme kohti yhteistä päämäärää.  
  • Kunnioitamme toistemme työpanoksia ja saavutuksia. Omalla työllämme mahdollistamme toistemme onnistumisen. 
  • Yhdessä tekeminen on tunnuspiirteemme myös viraston ulkopuolella ja ohjaa koko virastomme toimintatapaa ja työkulttuuria. Edistämme aktiivisesti eri yhteistyömuotoja sekä sisäisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. 
  • Kannamme vastuun asiantuntijuutemme ja toimintatapojemme kehittämisestä. Kerromme aktiivisesti edistymisestämme sisäisesti ja ulkoisesti. 
  • Vertaisoppiminen on keskeinen tapamme oppia. Tuemme sekä omaa että yhteistyökumppaneidemme jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä. Osallistumme aktiivisesti verkostomme kehityshankkeisiin. 

Avoimet työpaikat 

Rahoitusvakausviraston avoimet työpaikat löytyvät valtiolle.fi-palvelusta