Miten talletussuojakorvaus maksetaan?

Jos suomalainen talletuspankki asetetaan konkurssiin tai sillä on pysyviä maksuvaikeuksia, Rahoitusvakausvirasto (RVV) arvioi ja päättää, aloitetaanko korvausten maksaminen. Tämän jälkeen Rahoitusvakausvirasto tekee päätökset yksittäisten korvausten määrästä.

Korvaus maksetaan tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa ja se on enintään 100 000 euroa yhden tallettajan yhdessä talletuspankissa olevia talletuksia kohden.

Kuva: Näin talletussuoja toimii
 

Miten korvaustilanne syntyy? 

Talletuspankin konkurssi 

Korvaustilanne syntyy esimerkiksi silloin, jos talletuspankki asetetaan konkurssiin. Tuomioistuin ilmoittaa asiasta Rahoitusvakausvirastolle, jolloin Rahoitusvakausviraston on päätettävä siitä, korvataanko talletukset.

Muut mahdolliset tilanteet, jolloin korvaustilanne syntyy 

Jos talletuspankki ei ole suorittanut erääntyneitä ja riidattomia korvauskelpoisia talletuksia, tallettaja voi ilmoittaa asiasta Rahoitusvakausvirastolle. Tällöin viraston on viiden työpäivän kuluessa päätettävä korvausten maksamisesta.

Korvaustilanne voi alkaa myös niin, että talletuspankki on viranomaisen päätöksellä todettu maksukyvyttömäksi.

Päätöksentekoprosessi korvaustilanteessa on kaksivaiheinen 

Rahoitusvakausviraston päätöksentekoprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Rahoitusvakausvirasto päättää, korvataanko talletukset eli aloitetaanko korvausprosessi. Sen jälkeen virasto tekee erilliset valituskelpoiset päätökset tallettajille heidän oikeudestaan talletussuojakorvaukseen sekä korvauksen määrästä.

Rahoitusvakausviraston päätös talletusten korvaamisesta  

Kun mahdollinen korvaustilanne on syntynyt, Rahoitusvakausvirasto päättää, korvataanko tilanteessa talletukset talletussuojarahastosta. Päätös tehdään yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa.

Rahoitusvakausvirasto tekee myönteisen korvauspäätöksen, jos talletusten maksamatta jääminen on saadun selvityksen perusteella johtunut pankin maksu- tai muista taloudellisista vaikeuksista eivätkä vaikeudet ole viraston arvion mukaan tilapäisiä.

Rahoitusvakausvirasto tekee päätöksen viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon mahdollisesta korvaustilanteesta.

Rahoitusvakausviraston talletussuojakorvausta koskevat päätökset jokaiselle tallettajalle  

Rahoitusvakausvirasto tekee tallettajakohtaiset korvauspäätökset talletuspankilta saatujen tietojen perusteella. Jos tallettajan oikeus talletussuojakorvaukseen ja korvauksen määrä selviävät suoraan pankilta saatavista tiedoista, RVV tekee päätöksen talletussuojakorvauksesta automaattisessa päätöksentekomenettelyssä alle viikossa siitä, kun RVV on päättänyt korvata talletukset. Tallettajan ei tarvitse hakea korvausta. 

Jos päätöksenteko edellyttää RVV:n harkintaa, RVV tekee päätökset manuaalisesti. Näissä tilanteissa RVV tekee päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on päättänyt talletusten korvaamisesta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ne, joissa:

  • Tallettajan oikeus korvaukseen on epäselvä.
  • Tallettajan oikeutta talletuksen käyttöön on viranomaisen päätöksellä rajoitettu.
  • Tallettajan saamiset ovat asunnonvaihtovaroja.

Jos tallettaja on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun, hän saa päätöksen talletussuojakorvauksesta nopeasti Suomi.fi-viestien sähköiseen postilaatikkoon. Muussa tapauksessa päätös postitetaan. Kaikki talletussuojapäätökseen liittyvä viestintä onnistuu nopeasti ja helposti sähköisessä palvelussa.

Miten nopeasti korvaukset maksetaan? 

Rahoitusvakausvirasto maksaa korvaukset seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun se on tehnyt päätöksen talletusten korvaamisesta. Tämä on mahdollista, koska korvausten maksaminen on pitkälle automatisoitu prosessi. Talletussuojakorvaukset maksetaan tilisiirtoina, joten tallettaja saa talletussuojakorvauksen nopeasti käyttöönsä.  

Miten tallettajan tulee toimia korvaustilanteessa? 

Rahoitusvakausvirasto saa tiedot tallettajista ja korvattavista talletuksista suoraan pankilta ja tekee talletussuojakorvauksia koskevat päätökset pankin toimittamien tietojen pohjalta. Tarvittaessa RVV on yhteydessä tallettajaan ja pyytää lisätietoja.

Tallettajan ei tarvitse ilmoittaa tietoja talletuksistaan Rahoitusvakausvirastoon. Tallettajan ei myöskään tarvitse hakea korvausta, sillä talletussuojakorvaukset maksetaan ilman eri hakemusta.

Korvaustilanteessa RVV pyytää tallettajia ilmoittamaan tilinumeron, jolle talletussuojakorvauksen voi maksaa. Tilinumeron voi ilmoittaa sähköisesti tunnistautumalla Suomi.fi-palvelun kautta tai paperisella ilmoituslomakkeella. Sähköisesti ilmoitetut tilinumerot ovat nopeasti ja turvallisesti RVV:n käytössä, jolloin RVV pystyy maksamaan korvauksen viivytyksettä. Paperista ilmoituslomaketta käyttävien tallettajien osalta korvauksen saaminen kestää hieman kauemmin.

Rahoitusvakausvirasto ei koskaan pyydä ilmoittamaan henkilötietoja tai tilinumeroa sähköpostilla.

Lisätietoja ja vastauksia muihin talletussuojaa koskeviin kysymyksiin:

Usein kysyttyä talletussuojasta