Kriisinratkaisuvälineitä on neljä ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen 

Rahoitusvakausviraston toimivaltaan kuuluvat kriisinratkaisuvälineet määritellään kriisinratkaisulaissa ja niitä on neljä: 

  1. Velkojen arvonalentaminen ja muuntaminen (bail-in): velkojen nimellisarvo kirjataan kokonaan tai osittain alas ja muunnetaan omiin varoihin luettaviksi eriksi, jolloin laitoksen velkojat ja sitä ennen osakkeenomistajat kantavat laitoksen kriisin kustannukset kansalaisten sijaan 
  2. Liiketoiminnan luovutus: laitoksen osakkeet tai varat ja velat luovutetaan kokonaan tai osittain toiselle laitokselle tai muulle kolmannelle taholle  
  3. Väliaikainen laitos: laitoksen varat ja velat siirretään kriisinratkaisuviranomaisen perustamaan ja sen määräysvallassa olevaan väliaikaiseen laitokseen. 
  4. Omaisuudenhoitoyhtiö: osa laitoksen varoista ja veloista siirretään jonkun edellä mainitun välineen käytön yhteydessä erilliseen varainhoitoyhtiöön. 

Rahoitusvakausvirasto voi käyttää kriisinratkaisuvälineitä ainoastaan sen jälkeen, kun kriisiin ajautuneen laitoksen varoista ja veloista on tehty riippumaton arvonmääritys ja sen omistajien vastuu on toteutettu. Omistajien vastuu toteutetaan esimerkiksi osakkeiden arvoa alentamalla, muuntamalla tai mitätöimällä. Toiminnan uudelleenjärjestämiseen voidaan käyttää samanaikaisesti useita välineitä.  

Rahoitusvakausvirasto voi päättää kriisinratkaisuvälineiden käytöstä ilman kriisissä olevan laitoksen toimitusjohtajan, hallituksen tai muun ylimmän johdon suostumusta. Rahoitusvakausviraston toimivalta syrjäyttää laitoksen hallintoelinten muulla laissa säädetyn toimivallan silloin, kun päätöksiä tehdään kriisinratkaisuvälineiden käytöstä. Tavanmukaisilla toimielimillä on kuitenkin niille kuuluvat tehtävät ja toimivalta siltä osin, kuin nämä eivät kuulu lain tai RVV:n päätöksen nojalla virastolle.