Hyppää sisältöön

Kehittyvä ja luotettava kriisinratkaisuviranomainen – Rahoitusvakausviraston ja -rahaston tilinpäätökset julkaistu

Julkaisuajankohta 7.3.2019 9.52
Tiedote

Vuonna 2018 Rahoitusvakausvirasto jatkoi pitkäjänteistä työtä toimintakyvyn ja -varmuuden lisäämiseksi. Pian neljä vuotta täyttävä Rahoitusvakausvirasto saavutti sille asetetut tulostavoitteet. Viraston toimintaympäristössä tapahtui paljon, kun esimerkiksi Nordean pääkonttorin muutto Suomeen toteutui lokakuussa, maaliskuussa 2019 lähestyvän Brexitin vaikutuksia ennakoitiin eri yhteistyöfoorumeilla ja kriisinratkaisulainsäädännön muutoksia valmisteltiin EU:ssa.

Vuoden aikana kriisinratkaisusuunnittelussa otettiin isoja edistysaskelia sekä työn laajuuden että sisällön osalta. Tehty työ luo vahvaa pohjaa toimintavuodelle 2019, jolloin suunnittelussa voidaan paneutua entistä yksityiskohtaisemmin laitoskohtaisiin erityispiirteisiin. Nordean osalta toiminnassa huomioitiin viraston merkittävästi vastuullisempi rooli pankkikonsernin kriisinratkaisusuunnittelussa.  Talletussuojarahaston kapasiteetti vahvistuu tulevina vuosina merkittävästi, kun sen kartuttaminen suhteutetaan vastaamaan Nordean muuton myötä kasvanutta pankkisektorin talletuskannan kokoa.

Vastaavasti viraston toiminnallista tehokkuutta kehitettiin erilaisten tietojärjestelmähankkeiden avulla sekä kriisinratkaisusuunnittelun laadun parantamiseksi että talletussuojajärjestelmän toimintakyvyn varmistamiseksi. Talletussuojan maksatusjärjestelmähanke eteni hyvin toimintavuoden aikana ja se on tarkoitus siirtää kehitys- ja testausvaiheiden jälkeen tuotantoon vuoden 2019 aikana.

Viraston toimintakykyä sekä kriisinhallinnan valmiuksia kehitettiin ja testattiin asiantuntijaseminaareilla ja kansallisilla simulaatioharjoituksilla yhdessä muiden kotimaisten viranomaisten kanssa. Opit simulaatioista viedään osaksi jatkokehitystyötä.

Alkuvuonna 2018 toteutetulla organisaatiouudistuksella virasto tavoittelee entistä parempia edellytyksiä toimintakyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Lisätietoja:
RVV ylijohtaja Tuija Taos (etunimi.s[email protected])