Talletussuoja Suomessa

Talletuksia suojaa lakisääteinen talletussuojajärjestelmä, josta Suomessa vastaa Rahoitusvakausvirasto. Talletussuoja turvaa tallettajan tilillä olevia varoja, jos talletuspankki ajautuu pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Talletussuojakorvaus on enintään 100 000 euroa tallettajan yhdessä talletuspankissa olevista talletuksista. Jos tallettajalla on tilejä useissa pankeissa, jokaisessa pankissa olevilla talletuksilla on oma 100 000 euron maksimikorvausrajansa.

Miten talletussuoja toimii? 

Jos suomalainen talletuspankki asetetaan konkurssiin tai sillä on pysyviä maksuvaikeuksia, Rahoitusvakausvirasto maksaa pankin tallettajille korvaukset talletussuojarahaston varoista. Talletussuojakorvaukset maksetaan seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun viranomaiset ovat todenneet pankin maksukyvyttömäksi ja Rahoitusvakausvirasto on päättänyt talletusten korvaamisesta. Tallettajan ei tarvitse erikseen hakea korvausta.

Lue lisää siitä, miten talletussuojakorvaus maksetaan

Talletussuojakorvaus on enintään 100 000 euroa tallettajan yhdessä talletuspankissa olevista talletuksista. Jos tallettajalla on tilejä useissa pankeissa, jokaisessa pankissa olevilla talletuksilla on oma 100 000 euron maksimikorvausrajansa. On huomattava, että talletussuojan näkökulmasta OP Ryhmä, POP Pankki -ryhmä ja Säästöpankkiryhmä katsotaan kukin yhdeksi pankiksi. Tämä johtuu siitä, että ryhmään kuuluvat pankit vastaavat ryhmän sisällä kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista.

Lista talletussuojan piiriin kuuluvista pankeista

Talletussuojan piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöiden talletukset sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset.

Lisätietoa suojatuista talletuksista

Suomessa talletussuojajärjestelmästä vastaa Rahoitusvakausvirasto. Virasto hallinnoi talletussuojarahastoa, josta korvaukset maksetaan. Varat rahastoon kerätään talletuspankeilta. 

Lue lisää talletussuojarahastosta

Kuva: Näin talletussuoja toimii 
 

Talletussuoja on yhdenmukaistettu Euroopan unionissa 

Talletussuojajärjestelmät on yhtenäistetty EU:n jäsenmaissa. Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivissä, jolla on harmonisoitu muun muassa nopea maksatus, suojattavat tallettajat ja talletukset sekä maksimikorvauksen määrä 100 000 euroon. 

Talletussuojadirektiivi ja kansalliset lainsäädännöt, joilla direktiivi on pantu täytäntöön, varmistavat, että talletuspankeissa olevat talletukset kuuluvat EU:ssa aina jonkin talletussuojajärjestelmän piiriin. Lähtökohtana on, että talletussuojasta vastaa pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmä. 

Lue lisää talletussuojasta Euroopassa