Verket för finansiell stabilitet

Vi skyddar inlåningskunder och skattebetalare mot konsekvenserna av bankkriser och kostnaderna för dem. Vi förebygger finanskriser och främjar investeraransvaret som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Vi svarar för insättningsgarantin i Finland.