Verket för finansiell stabilitet

Vi skyddar inlåningskunder och skattebetalare mot konsekvenserna av bankkriser och kostnaderna för dem. Vi förebygger finanskriser och främjar investeraransvaret som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Vi upprätthåller och utvecklar kontosystemet inom försörjningsberedskapen vilket i sin tur säkerställer kontinuiteten i de dagliga betalningarna. Vi svarar för insättningsgarantin i Finland.