Hyppää sisältöön

RVV kerää hallintomaksuina kolme miljoonaa euroa vuonna 2021

Julkaisuajankohta 25.11.2021 14.23
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) kerää laitoksilta vuosittain hallintomaksuja perustuen RVV:n hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Hallintomaksuja ovat velvollisia suorittamaan RVV:n toimivaltaan kuuluvat suomalaiset luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, Suomessa toimivat ulkomaisten luottolaitosten merkittävät sivuliikkeet sekä arvopaperikeskus. RVV teki laitoskohtaiset päätökset vuoden 2021 hallintomaksuista 17. marraskuuta. 

Hallintomaksuilla katetaan RVV:n toiminnasta aiheutuvat kulut. Viraston vuoden 2021 hyväksytyn talousarvion mukaiset kustannukset ovat 3 397 000 euroa. Määriteltäessä hallintomaksujen yhteismäärää, hyväksytyn talousarvion  kustannuksista vähennetään edellisiltä vuosilta syntynyt ylite. Vuonna 2021 hallintomaksuja kerätään siten yhteensä 3 009 837 euroa. 

Laitoskohtaisten maksujen määräytymisestä säädetään laissa. Maksut muodostuvat perusmaksusta ja suhteellisesta maksusta. Perusmaksu on laissa määritetty euromääräinen kiinteä maksu. Suhteellinen maksu on laissa määritelty prosenttiosuus maksuvelvollisen taseesta tai liikevaihdosta. Lisäksi jos hallintomaksuina perittävä määrä on suurempi kuin viraston talousarvion mukaiset kustannukset, viraston on alennettava hallintomaksuja siten, ettei ylitettä todennäköisesti synny. Tämän johdosta laskennassa käytetään alennuskerrointa. Vuonna 2021 alennuskerroin on 0,49 ja se alentaa kunkin maksuvelvollisen hallintomaksua samassa suhteessa. 

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi)

 

Tiedote