Hyppää sisältöön

RVV kerää hallintomaksuina noin kuusi miljoonaa euroa vuonna 2023

Julkaisuajankohta 15.11.2023 13.51
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) kerää laitoksilta vuosittain hallintomaksuja perustuen RVV:n hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Hallintomaksuja ovat velvollisia suorittamaan RVV:n toimivaltaan kuuluvat suomalaiset luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, Suomessa toimivat ulkomaisten luottolaitosten merkittävät sivuliikkeet sekä arvopaperikeskus. RVV teki laitoskohtaiset päätökset vuoden 2023 hallintomaksuista 14. marraskuuta.

Hallintomaksuilla katetaan RVV:n toiminnasta aiheutuvat kulut. Viraston vuoden 2023 hyväksytyn talousarvion mukaiset kustannukset ovat 6 173 000 euroa ja vuoden 2023 II lisätalousarvion mukaiset kustannukset ovat 75 000 euroa. Arvioidut kustannukset ovat siten 6 248 000 euroa yhteensä. Määriteltäessä hallintomaksujen yhteismäärää talousarvion kustannuksista vähennetään edellisiltä vuosilta syntynyt ylite. Vuonna 2023 hallintomaksuja kerätään siten yhteensä 5 964 452 euroa.

Laitoskohtaisten maksujen määräytymisestä säädetään laissa. Maksut muodostuvat perusmaksusta ja suhteellisesta maksusta. Perusmaksu on laissa määritetty euromääräinen kiinteä maksu. Suhteellinen maksu on laissa määritelty prosenttiosuus maksuvelvollisen taseesta tai liikevaihdosta. Lisäksi jos hallintomaksuina perittävä määrä on suurempi kuin viraston talousarvion mukaiset kustannukset, viraston on alennettava hallintomaksuja siten, ettei ylitettä todennäköisesti synny. Tämän johdosta laskennassa käytetään alennuskerrointa. Vuonna 2023 alennuskerroin on 0,85 ja se alentaa kunkin maksuvelvollisen hallintomaksua samassa suhteessa.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi)

 

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla

Tiedote Virasto