Hyppää sisältöön

RVV kerää hallintomaksuina noin 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2022

Julkaisuajankohta 21.11.2022 14.38
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) kerää laitoksilta vuosittain hallintomaksuja perustuen RVV:n hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Hallintomaksuja ovat velvollisia suorittamaan RVV:n toimivaltaan kuuluvat suomalaiset luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, Suomessa toimivat ulkomaisten luottolaitosten merkittävät sivuliikkeet sekä arvopaperikeskus. RVV teki laitoskohtaiset päätökset vuoden 2022 hallintomaksuista 15. marraskuuta.

Hallintomaksuilla katetaan RVV:n toiminnasta aiheutuvat kulut. Viraston vuoden 2022 hyväksytyn talousarvion mukaiset kustannukset ovat 3 388 000 euroa ja vuoden 2022 IV lisätalousarvion mukaiset kustannukset, jotka katetaan hallintomaksuin, ovat 261 000 euroa. Arvioidut kustannukset ovat siten 3 649 000 euroa yhteensä. Määriteltäessä hallintomaksujen yhteismäärää, talousarvion kustannuksista vähennetään edellisiltä vuosilta syntynyt ylite. Vuonna 2022 hallintomaksuja kerätään siten yhteensä 3 373 174 euroa.

Laitoskohtaisten maksujen määräytymisestä säädetään laissa. Maksut muodostuvat perusmaksusta ja suhteellisesta maksusta. Perusmaksu on laissa määritetty euromääräinen kiinteä maksu. Suhteellinen maksu on laissa määritelty prosenttiosuus maksuvelvollisen taseesta tai liikevaihdosta. Lisäksi jos hallintomaksuina perittävä määrä on suurempi kuin viraston talousarvion mukaiset kustannukset, viraston on alennettava hallintomaksuja siten, ettei ylitettä todennäköisesti synny. Tämän johdosta laskennassa käytetään alennuskerrointa. Vuonna 2022 alennuskerroin on 0,52 ja se alentaa kunkin maksuvelvollisen hallintomaksua samassa suhteessa.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi)

Tiedote