Hyppää sisältöön

SRB:n päivitetty MREL-politiikka julkaistu

Julkaisuajankohta 14.6.2022 11.18
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on julkistanut 8.6.2022 päivitetyn MREL-politiikan. Päivitetyssä politiikassa on huomioitu edellisistä suunnittelukierroksista saatuja kokemuksia, EU-sääntelyyn tehtyjä tarkennuksia ja sidosryhmien antamaa palautetta.  

Päivitysten myötä alisteisten velkojen vähimmäisvaatimukseen (ns. subordinaatiovaade) liittyvä politiikka on dynaamisempi sen huomioidessa muutokset taseessa ennen kriisinratkaisua. Päivitys myös täydentää SRB:n lähestymistapaa sisäisen MREL-vaateen (internal MREL) poikkeusedellytyksiin (waiver) ja laajentaa entisestään sisäisen MREL-vaateen piiriin konsernissa kuuluvien laitosten kattavuutta. 

Päivityksessä huomioidaan uudet sääntelymuutokset, kuten esimerkiksi Euroopan keskuspankin (EKP) helpotusten päättyminen liittyen vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävien vastuiden kokonaismäärään sekä EU:n vakavaraisuusasetukseen (CRR) äskettäin tehdyt muutokset. 

Uutta MREL-politiikkaa sovelletaan 2022 kriisinratkaisusuunnittelusyklillä ja sen pohjalta tehdään MREL-päätökset SRB:n suorassa toimivallassa oleville luottolaitoksille keväällä 2023. 

Rahoitusvakausvirasto (RVV) noudattaa SRB:n päivittämiä MREL-politiikan linjauksia myös sen suorassa toimivallassa oleville LSI-laitoksille.  RVV tarkensi SRB:n MREL-politiikkaan pohjautuvaa kansallista MREL-taustadokumenttia ja on tiedottanut siitä laitoksille.

RVV Muistio omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaatimus) soveltamisesta, 6.7.2022 

Lisätietoa:

RVV kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 
RVV analyytikko Tero Niemelä (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 

SRB publishes updated MREL Policy under the Banking Package: Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) Policy under the Banking Package  

SRB publishes updated 2022 MREL policy | Single Resolution Board (europa.eu) 

Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) (europa.eu)

MREL Tiedote