Hyppää sisältöön

SRB:ltä ohjeet MREL-instrumenttien takaisinlunastuksesta

Julkaisuajankohta 17.9.2021 11.05
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on julkistanut 16.9.2021 päivitetyt ohjeet hyväksyttävien velkojen ennenaikaisesta takaisinlunastuksesta. Päivitetty ohjeistus tarkentaa hyväksyttävien velkojen takaisinlunastukseen liittyvää lupamenettelyä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 26.5.2021 antamien teknisten sääntelystandardiluonnosten (RTS) mukaisiksi. Komissio ei ole vielä julkaissut RTS:n sisällön vahvistavaa lopullista delegoitua asetusta.

Uusi ohjeistus soveltuu sellaisenaan SRB:n suorassa toimivallassa oleville merkittäville laitoksille (SI-laitokset) ja ohjeistuksen mukainen lupa tulee hakea SRB:ltä RTS-luonnoksen aikarajoista poiketen 30.9.2021 mennessä, mikäli laitos aikoo lunastaa hyväksyttävien velkojen instrumentteja takaisin 1.1.2022 alkaen.

Rahoitusvakausvirasto (RVV) antaa sen suorassa toimivallassa oleville LSI-laitoksille tarkempaa ohjeistusta SRB:n ohjeiden ja EBA RTS -luonnoksen soveltamisesta syyskuun loppuun mennessä. Kriisinratkaisustrategian omaavien LSI-laitosten tulee hakea lupa RVV:lta. RVV ilmoittaa LSI-laitosten ohjeistuksessaan myös niiden lupahakemuksia koskevan määräajan. Konkurssistrategian omaavien LSI-laitosten ja RVV:n toimivallassa olevien sijoituspalveluyritysten ei toistaiseksi tarvitse hakea lupaa RVV:lta.

Lisätietoa:

SRB approach to prior permissions regime

EBA Draft Regulatory Technical Standards on own funds and eligible liabilities 

RVV kriisinratkaisuasiantuntija Maiju Harava (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Kriisinratkaisu Tiedote