SRB öppnade en konsultation om sin nya MREL-policy

17.2.2020 15.32 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 12.55
Pressmeddelande
Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har i dag öppnat ett offentlig konsultationsförfarande som gäller ändringar av SRB:s MREL-policy. Den nya MREL-policyn baserar sig på det så kallade bankpaketet, som godkändes inom EU i juni 2019, och i samband med vilket bestämmelser i stimulans- och resolutionsdirektivet (BRRD) ändrades.
 
Den nya MREL-policyn syftar bland annat till att
  • precisera beräkningsgrunden för MREL-kravet i överensstämmelse med de parametrar som används vid kapitaltäckningsberäkningen 
  • ändra de kvalitativa krav som hänför sig till MREL-kravet genom att förutsätta att kravet i högre grad än tidigare uppfylls med skulder som är efterställda
  • precisera kraven inom vissa gruppkonstruktioner (bl.a. sammanslutningar av inlåningsbanker) och bankkoncerners dotterbolag, och 
  • fastställa övergångstider för uppfyllande av MREL-kraven.
Detta är första gången som SRB ordnar en offentlig konsultation om ändringsförslag som gäller SRB:s MREL-policy. SRB finslipar sin reviderade MREL-policy utifrån de erhållna kommentarer och avsikten är att offentliggöra den nya MREL-policyn före utgången av juni 2020. Denna policy ligger till grund för de MREL-beslut som bereds i slutet av 2020 och enligt planerna ska de slutliga besluten fattas under det första kvartalet 2021.
 
Konsultationen avslutas den 6 mars 2020 klockan 12.00 (CET). Länk till SRB:s konsultation 
 
Mer information:
Krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (fö[email protected]) vid Verket för finansiell stabilitet