Hyppää sisältöön

SRB käynnisti uutta MREL-politiikkaansa koskevan konsultaation

Julkaisuajankohta 17.2.2020 15.32
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on käynnistänyt julkisen konsultaatiokierroksen, joka koskee SRB:n MREL-politiikkaan tehtäviä muutoksia. Uusi MREL-politiikka pohjautuu kesäkuussa 2019 EU:ssa hyväksyttyyn niin sanottuun pankkipakettiin, jonka yhteydessä muutettiin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) säännöksiä.

Uuden MREL-politiikan tavoitteena on muun muassa

  • tarkentaa MREL-vaatimuksen laskentapohjaa vakavaraisuuslaskennassa käytettävien parametrien mukaiseksi,

  • muuttaa MREL-vaateen laadullisia vaatimuksia edellyttämällä vaateen täyttämistä entistä enemmän alisteisilla veloilla,

  • tarkentaa vaatimuksia eräissä ryhmittymärakenteissa (mm. talletuspankkien yhteenliittymät) ja pankkikonsernien tytäryrityksissä, ja

  • määritellä MREL-vaateiden täyttämiseen sovellettavat siirtymäajat.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun SRB julkisesti konsultoi MREL-politiikkansa muutosehdotuksista. SRB viimeistelee saatujen kommenttien pohjalta uudistetun MREL-politiikkansa, joka on tarkoitus julkistaa ennen kesäkuun loppua 2020. Tämä politiikka on pohjana MREL-päätöksille, joita valmistellaan loppuvuodesta 2020 ja joiden lopulliset päätökset on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsultaatiokierros päättyy 6.3.2020 klo 12.00 (CET). Linkki SRB konsultaatioon 

Lisätietoja: RVV kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen ([email protected])