Hyppää sisältöön

SRB julkisti päivitetyn MREL-politiikan

Julkaisuajankohta 25.5.2020 18.49
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on julkistanut päivitetyn MREL-politiikan. Päivitetty MREL-politiikka pohjautuu kesäkuussa 2019 EU:ssa hyväksyttyyn niin sanottuun pankkipakettiin, jonka yhteydessä muutettiin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) ja EU:n kriisinratkaisuasetuksen (SRMR) säännöksiä. 

MREL-politiikan julkistamisen yhteydessä annettiin tiedoksi myös SRB:n palaute 6.3.2020 päättyneeseen toimialakonsultaatioon, jossa kuvataan MREL-politiikkaan konsultaatiokierroksen jälkeen tehdyt keskeiset muutokset. Nämä liittyvät muun muassa Multiple point of entry -strategian omaavien ryhmien käsittelyyn sekä Internal MREL -vaadetta koskevan poikkeuksen edellytyksiin.

Päivitetty MREL-politiikka on perustana SRB:n suorassa toimivallassa olevien merkittävien luottolaitosten MREL-päätöksille, jotka on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Julkistettu MREL-politiikka ei sisällä SRB:n aiemmin julkistamia linjauksia korona-pandemian vaikutuksista nykyisiin ja tuleviin MREL-vaateisiin, vaan linjauksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

SRB jatkaa edelleen pankkiunionin kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa valmistelutyötä yhteisen MREL-soveltamiskehikon varmistamiseksi ja tätä koskeva sisäinen ohjeistus valmistunee alkusyksystä. 

Rahoitusvakausvirasto noudattaa SRB:n MREL-politiikan linjauksia LSI- laitoksia koskevassa politiikassaan.

Lisätietoa:

SRB publishes MREL Policy under the Banking Package   

SRB responses to the industry consultation

Rahoitusvakausviraston kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen ([email protected]