Verket för finansiell stabilitets informationsmöte 20.5.2020

20.5.2020 15.52 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 10.14
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet ordnade den 20 maj 2020 ett informationsmöte för instituten om aktuella teman. Mötet ordnades undantagsvis i form av en webbsändning på grund av coronavirussituationen. 

Presentationsmaterialet från informationsmötet kan laddas ner här

En videoinspelning finns här