Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriö on asettanut rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmän

Julkaisuajankohta 15.3.2024 8.57
Tiedote

Viranomaisten ja yksityisten yritysten rahoitussektorin varautumistyötä ja poikkeusolojen toimintavalmiuden kehittämistä tukee jatkossa lakisääteinen rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmä.

Valtiovarainministeriön asettama yhteistyöryhmä käynnisti toimintansa 11.3.2024 ja se on voimassa toistaiseksi. Ryhmän keskeinen tavoite on tukea viranomaisia ja yksityisiä yrityksiä rahoitusmarkkinoiden varautumiseen ja poikkeusolojen toimintavalmiuden kehittämiseen tarvittavassa tiedonvaihdossa ja suunnittelussa.  

Yhteistyöryhmässä on mukana eri viranomaisia ja lainsäädännön perusteella varautumisvelvolliseksi määriteltyjä toimijoita, jotka edustavat merkittävää osaa rahoitusmarkkinoilla toimivista yrityksistä. 

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja nimetään valtiovarainministeriöstä. Yhteistyöryhmällä on sihteeristö, joka koostuu valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston edustajista.

Rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmästä säädetään eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla annetussa laissa (666/2022).

Lisätietoa valtiovarainministeriön sivuilla: Rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmä asetettiin 

Tiedote