Hyppää sisältöön

EBA julkaisi päivitetyn MREL-seurantaraportin: MREL-vajeet supistuneet

Julkaisuajankohta 9.5.2022 9.28
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on julkaissut päivitetyn MREL-seurantaraportin. Raportin havainnot osoittavat edistymistä EU-luottolaitosten MREL-vajeiden supistumisessa, mikä selittyy pääosin suurimpien luottolaitosten taloudellisen tilanteen positiivisella kehityksellä. Seurantaraportissa käytetty taloudellinen informaatio pohjautuu vuoden 2020 lopun tilanteeseen. Seurantaraportissa on mukana myös MREL-vaateen omaavia suomalaisia luottolaitoksia. 

Raportin havaintoja ovat muun muassa:

  • MREL-vaje havaittiin 110 luottolaitosryhmässä koko otoksen koostuessa 260 luottolaitoksesta. Yhteenlaskettu MREL-vaje oli 68 miljardia euroa (suhteessa vuoden 2024 alussa voimaan tulevaan lopulliseen MREL-vaateeseen), mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin havaittu 115 miljardin vaje. Kyseistä positiivista kehitystä selittää pääosin suurimpien luottolaitosten MREL-vajeiden supistuminen. 
  • Sisäisen MREL-vaateen (Internal MREL) vaje havaittiin 62 luottolaitoksella koko otoksen koostuessa 128 luottolaitoksesta. Yhteenlaskettu sisäinen MREL-vaje oli 36 miljardia euroa (suhteessa 2024 alussa voimaan tulevaan lopulliseen internal MREL-vaateeseen). 
  • TREA-pohjaisten [LRE-pohjaisten] MREL-vaateiden keskiarvo vaihtelee 21.7% ja 23.1% [6.7% ja 7.3%] välillä riippuen luottolaitoksen luokittelusta (G-SII, O-SII ja muut pankit). Tämän lisäksi TREA-pohjaisen MREL-vaateen päälle tulevan kokonaislisäpääomavaatimuksen (CBR) keskiarvo vaihtelee 3.0% ja 3.6% välillä riippuen luottolaitoksen luokittelusta.

Linkki EBA:n raporttiin: EBA sees progress in MREL shortfall reduction by largest institutions while smaller institutions are lagging behind 

Lisätietoja: RVV analyytikko Tero Niemelä (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 

MREL Tiedote