Hyppää sisältöön

EBA vastasi EU komission neuvonantopyyntöön kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevan lainsäädäntökehikon kehittämiseksi

Julkaisuajankohta 27.10.2021 9.07
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) julkaisi 22.10.2021 vastauksensa EU:n komission neuvonantopyyntöön kriisinratkaisun rahoituksesta ja konkurssimenettelystä. Komission pyyntö liittyy meneillään olevaan pankkien kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevan lainsäädäntökehikon (Crisis Management and Deposit Insurance, CMDI) kehittämiseen. 

Erityisesti pyyntö koski seuraavia osa-alueita:

  • Pankkien kapasiteetti päästä kriisinratkaisua koskevien rahoitusjärjestelyjen piiriin. 
  • Talletussuojajärjestelmien edellytykset osallistua kriisitilanteessa toimenpiteisiin nykyisen kehikon ja mahdollisten uusien eri vaihtoehtojen valossa.
  • Pienten ja keskisuurten pankkien kyky laskea liikkeelle alentamiskelpoisia velkoja.

EBA:n vastauksessa on analysoitu 368 EU-alueen pankin otoksesta laitosten kykyä hyödyntää eri rahoituslähteitä nykyisen kehikon alla neljää erilaista talletusten etuoikeusasemaa testaten, mutta huomioiden nykyiset (vuoden 2019 lopussa voimassa olleet) omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimukset. 

Lisätietoa: EBA replies to the European Commission’s call for advice on funding in resolution and insolvency as part of the review of the crisis management and deposit insurance framework. 

Tiedote